Starrarps Ora 1:19 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid enskiftet 1818 – 1821 utav Starrarps Ora och samtidigt skedde en hemmansklyvning där fastigheten delades i två lika delar.

Fastigheten delades i två lika delar vid hemmansklyvningen 1818
G      norra delen        Starrarps Ora 1:18         1/64 mantal       Pehr Svensson
G      södra delen        Starrarps Ora 1:19         1/64 mantal      Mats Nilsson på Starrarp nr 10

1872 sker en hemmansklyvning av denna fastighet tillsammans med fastigheterna Starrarps Ora 1:10, 1;14, 1;15, 1:18, 1:19 och 1:20.

Källa: Lantmäteriet

Efter hemmansklyvningen fördelar sig markerna enligt följande:
A      1:41          61/1536 mantal        M. Berggren
B     1:42         113/3072 mantal        Mårten Trulsson
C     1:43           11/1536 mantal        Per Mårtensson
D     1:44           39/3072 mantal        Ola Andersson
E     1:45             9/3072 mantal        Bengt Thorvaldsson
F     1:46           47/3072 mantal        Sven Persson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
ca 1818 - Matts Nilsson och Karna Jönsdotter
Sven Månsson.

Bilder