Starrarps Ora 1:20 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarps Oreväg ca 26
Aktuell period 1818 - 1872
Areal 1/64 mantal
Ursprung Starrarps Ora 1:9 avregistrerat nummer
Nya nummer Starrarps Ora

Beskrivning

Fastigheten bildades vid enskiftet 1818 – 1821 utav Starrarps Ora och samtidigt skedde en hemmansklyvning där fastigheten delades i två delar.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten delades i två delar vid hemmansklyvningen 1818 enligt följande:
H        norra delen        Starrarps Ora 1:20        1/64 mantal        Sven Månsson d.ä.
H        södra delen        Starrarps Ora 1:21       1/128 mantal       Lasse Månsson
1/128 mantal      Sven Månsson d.y.

Källa: Lantmäteriet

Efter hemmansklyvningen fördelar sig markerna enligt följande:
A           1:41            61/1536 mantal           M. Berggren
B           1:42          113/3072 mantal           Mårten Trulsson
C           1:43            11/1536 mantal           Per Mårtensson
D           1:44            39/3072 mantal          Ola Andersson
E           1:45              9/3072 mantal          Bengt Thorvaldsson
F           1:46             47/3072 mantal         Sven Persson

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
ca 1818 - Sven Månsson och Bolla Olasdotter

Bilder