Starrarps Ora 1:23 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1818 - 1967
Areal 1/64 mantal
Ursprung Starrarps Ora 1:11 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarps Ora 1:70 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid enskiftet 1818 – 1821 utav Starrarps Ora och samtidigt skedde en hemmansklyvning där fastigheten delades i två delar.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten delades i två delar vid hemmansklyvningen 1818:
K     norra delen            1:22      1/64 mantal      Mats Månsson
K     södra delen            1:23      1/64 mantal      Nils Månsson

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
9 maj 1947 - Seved Josef Persson och Svea Ingeborg Persson (köp)
9 mars 1903 - 9 maj 1947 Anders Persson och Ingrid Rosenqvist (köp)
27 februari 1892 - 9 mars 1903 Nils Andersson och Anna Håkansson (köp)
28 oktober 1882 - 27 februari 1892 Mårten Persson och Anna Jönsson (köp)
16 juli 1882 - 28 oktober 1882 Dödsbodelägarna efter Per Mårtensson (bouppteckning)
20 oktober 1876 - 16 juli 1882 Per Mårtensson och Anna Persdotter och Ingar Henriksdotter (arv och köp)
ca 1818 - Nils Månsson.

Bilder