Starrarps Ora 1:24 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarps Oreväg ca 26
Aktuell period 1818 - 1967
Areal 1/64 mantal
Ursprung Starrarps Ora 1:12 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarps Ora 1:70 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid enskiftet 1818 – 1821 utav Starrarps Ora och samtidigt skedde en hemmansklyvning där fastigheten delades i två delar. Fastigheten har beteckningen “L” på nedanstående karta.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten delades i två delar vid hemmansklyvningen 1818 enligt följande:
L       norra delen          1:24        1/64 mantal       Ola Mårtensson
L       södra delen          1:25       1/64 mantal        Giert Nilsson

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarps Ora 1:24 ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 i området där nummer 4 finns.

 

 

 

 

Jordbruksräkningen 1944 visar att Anders Persson ägde flera fastigheter och att dom arrenderades ut
till Ivan Johansson som brukade markerna. Fastigheterna omfattade totalt 12 hektar mark varav 10 hektar var åkermark och 2 hektar var ängsmark. Fastigheten ägde inga egna jordbruksmaskiner utan man hyrde eller lånade maskiner. Vatten och avlopp var installerat i boningshuset och vatten var även indraget i stallarna. Elektricitet fanns installerat för belysning.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
9 maj 1947 - Seved Josef Persson och Svea Ingeborg Persson (köp)
9 mars 1903 -9 maj 1947 Anders Persson och Ingrid Rosenqvist (köp)
27 februari 1892 - 9 mars 1903 Nils Andersson och Anna Håkansson (köp)
28 oktober 1882 - 27 februari 1892 Mårten Persson och Anna Jönsson (köp)
16 juli 1882 - 28 oktober 1882 Dödsbodelägarna efter Per Mårtensson (bouppteckning)
20 oktober 1876 - 16 juli 1882 Per Mårtensson och Anna Persdotter och Ingar Henriksdotter (arv och köp)
ca 1818 - Ola Mårtensson och Mätta Johansdotter

Bilder