Starrarps Ora 1:12 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarps Oreväg ca 8
Aktuell period 1818 - 1818
Areal 1/32 mantal
Ursprung Starrarps Ora 1:1
Nya nummer Starrarps Ora 1:24 (avregistrerat nummer) , Starrarps Ora 1:25 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid enskiftet 1818 – 1821 utav Starrarps Ora och samtidigt skedde en hemmansklyvning där fastigheten delades i två delar. Fastigheten har beteckningen “L” på nedanstående karta.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten delades i två delar vid hemmansklyvningen 1818 enligt följande:
L norra delen 1:24 1/64 mantal Ola Mårtensson
L södra delen 1:25 1/64 mantal Giert Nilsson

 

 

Källa: kartbild.com

Här på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten i området med nummer 2.

Bilder