Starrarps Ora 1:25 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarps Oreväg ca 23
Aktuell period 1818 - 1967
Areal 1/64 mantal
Ursprung Starrarps Ora 1:12 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarps Ora 1:70 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid enskiftet 1818 – 1821 utav Starrarps Ora och samtidigt skedde en hemmansklyvning där fastigheten delades i två delar. Fastigheten har beteckningen “L” på nedanstående karta.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten delades i två delar vid hemmansklyvningen 1818 enligt följande:
L         norra delen            1:24           1/64 mantal             Ola Mårtensson
L         södra delen            1:25           1/64 mantal            Giert Nilsson

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten i området med nummer 3.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
9 maj 1947 - Seved Josef Persson och Svea Ingeborg Persson (köp)
9 mars 1903 -9 maj 1947 Anders Persson och Ingrid Rosenqvist (köp)
27 februari 1892 - 9 mars 1903 Nils Andersson och Anna Håkansson (köp)
28 oktober 1882 - 27 februari 1892 Mårten Persson och Anna Jönsson (köp)
16 juli 1882 - 28 oktober 1882 Dödsbodelägarna efter Per Mårtensson (bouppteckning)
20 oktober 1876 - 16 juli 1882 Per Mårtensson och Anna Persdotter och Ingar Henriksdotter (arv och köp)
1830 – ca 1855 Nils Gertsson
ca 1818 - 1830 Giert Nilsson och Bengta Jönsdotter

Bilder