Hårderup 2:9 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Ca 1906 sker en hemmansklyvning av Hårderup 2:2 och 2:3 och då bildas fastigheterna Hårderup 2:9 och 2:10 samt 2:8 blir oförändrad.

 

 

 

 

 

 

1907 sker en hemmansklyvning av Hårderup 2:2 och 2:3 och då bildas fastigheterna Hårderup 2:9 och 2:10 samt 2:8 blir oförändrad.

Hårderup 2:9 omfattar 11/64 mantal och är ett skatterusthåll som ägs av åbon Nils Nilsson som har erhållit det med kvarboenderätt.

Hårderup 2:10 omfattar 1/64 mantal och är ett skatterusthåll som ägs av åbon Jöns Hansson. Detta skifte var ängsmark som var obebyggd.

Hårderup 2:8 blev nu en egen fastighet som inte längre låg under Hårderup 2:9. Fastigheten hade funnits tidigare. Nu ägs den av korpral O Palmqvist och den omfattade 3/16 mantal.

Källa: Lantmäteriet

 

Det sker 1975 en hemmansklyvning utav fastigheten Hårderup 2:9 då den delas i tre delar, men har varit delad sedan flera år tillbaka.

Hårderup 2:9 A 15/128 mantal äges av Erik och Edit Olsson Blir senare Hårderup 2:14

Hårderup 2:9 B 13/256 mantal äges av Klas och Inga Friholm Blir senare Hårderup 2:15

Hårderup 2:9 C 1/256 mantal äges av Sixten och Thora Moberg Blir senare Hårderup 2:16

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Hårderup 2:9 som är delad i tre delar har nummer 13 för fastigheten 2:9 A och nr 14 för fastigheten 2:9 B. 2:9 C har inget eget nummer på kartan här ovan utan ligger längs vägen längt till höger i rutan med nummer 13.

 

Källa: Lantmäteriet

 

 

 

På den ekonomiska kartan från 1973 är fastigheten kvar enligt delningen som gjordes i början av
seklet.

 

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
25 februari 1903 - 15 april 1921 Nils Nilsson och Anna Nilsson (köp)

Bilder