Hårderup 2:16 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Skumparpsvägen 107
Aktuell period 1975 -
Areal 0,256 ha, 1/256 mantal
Ursprung Hårderup 2:9 C (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 2:17 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1975 när fastigheten 2:9 C legaliserades och fick nytt nummer. Delningen av fastigheten 2:9 skedde redan 1906 men man fick inte någon ny fastighetsbeteckning. Fastigheten Hårderup 2:16 är identisk med Hårderup 2:9 C.

 

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1975 när fastigheten 2:9 C legaliserades och fick nytt nummer. Delningen av fastigheten 2:9 skedde redan 1906 men man fick inte någon ny fastighetsbeteckning. På den häradsekonomiska kartan från 1910 här till höger ses fastigheten mellan Skumparsvägen och ån. På den ekonomiska kartan  här nedanför ses fastigheten med sin gamla beteckning 2:9 C.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
26 maj 1973 - Sixten Moberg och Tora Moberg (köp)
13 maj 1972 - 26 maj 1973 Dödsbodelägarna efter Ossian Nilsson (bouppteckning)
1 mars 1957 - 13 maj 1972 Ossian Nilsson (köp)
7 juni 1956 - 1 mars 1957 Ida Persson (köp)
17 oktober 1953 - 7 juni 1956 Bernhard Viktor Nilsson och Anna Maria Nilsson (skifteshandling)
25 augusti 1952 - 17 oktober 1953 Dödsbodelägarna efter Anna Maria Nilsson (bouppteckning)
12 augusti 1925 - 25 augusti 1952 Bernhard Viktor Nilsson och Anna Maria Nilsson (auktion)
13 juni 1925 - 12 augusti 1925 Dödsbodelägarna efter Nils Nilsson (bouppteckning)
16 mars 1921 - 13 juni 1925 Nils Nilsson och Anna Nilsson (köp)
1 december 1920 - 16 mars 1921 Nils Nilsson Sjödell och Alfrida Kristina Sjödell, född Alfredsson (köp)
11 februari 1913 -1 december 1920 Johan Alfred Friberg och Emilia Johansson Sandberg (köp)
30 november 1911 - 11 februari 1913 Anna Andersdotter (bouppteckning / köp)
30 november 1911 - 30 november 1911 Johan Alfred Friberg och Emilia Johansson Sandberg (bouppteckning)

Bilder