Hårderup 2:9 C (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Skumparpsvägen 107
Aktuell period 1911 - 1975
Areal 1/256 mantal
Ursprung Hårderup 2:9 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 2:16 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Denna fastighet säljer Nils och Anna den 30 november 1911 till Johan Alfred Friberg och hans hustru Emelie Friberg. Fastigheten får 1975 fastighetsbeteckningen Hårderup 2:16.

 

 

 

 

Hårderup 2:9 C

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden här till höger är tagen ur boken “Svenska gods och gårdar” som kom ut i mitten av 1940-talet. Till bilden fanns följande text:

Postadress:        Vollsjö                        Telefon:             43 Alesta

“Areal totalt 18 hektar, därav 15 hektar åker, 3 hektar permanent betesmark. Tax.-v. 23 900. Jordart: Mulljord på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1914. Stall och loge uppförda 1934. Nuvarande ägare har uppfört slakteri och stall. 2 hästar, 8 kor, 5 – 6 ungdjur, 8 – 10 gödsvin, 20 – 25 höns. Gården till släkten 1925. Nuvarande ägare har renoverat fastigheterna, anlagt permanenta betesvallar samt stenröjt. Ägare är Viktor Nilsson född 23 november 1898. Son till Nils Persson och hans hustru Kristina, född Månsson. Gift med Anna Nilsson född 30 april 1899. Barn: Rut född 1928, Nils Åke född 1930, Marianne född 1933, Bertil Allan född 1937, Kurt Agne född 1940. Ägaren har drivit slakterirörelse sedan 1921. Medlem av mejeriföreningen.”

Fastigheten har två fastighetsbeteckningar Hårderup 2:9 och Skumparp 1:4 och fastigheten benämnes Villa Ådalen.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten är belägen mellan vägen och ån som ligger till höger i området som fått nummer 13 på den häradsekonomiska kartan från 1910. Nedan på den ekonomiska kartan från 1973 ses fastigheten med beteckningen 2:9 C

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
26 maj 1973 - Sixten Moberg och Tora Moberg (köp)
13 maj 1972 - 26 maj 1973 Dödsbodelägarna efter Ossian Nilsson (bouppteckning)
1 mars 1957 - 13 maj 1972 Ossian Nilsson (köp)
7 juni 1956 - 1 mars 1957 Ida Persson (köp)
17 oktober 1953 - 7 juni 1956 Bernhard Viktor Nilsson och Anna Maria Nilsson (skifteshandling)
25 augusti 1952 - 17 oktober 1953 Dödsbodelägarna efter Anna Maria Nilsson (bouppteckning)
12 augusti 1925 - 25 augusti 1952 Bernhard Viktor Nilsson och Anna Maria Nilsson (auktion)
13 juni 1925 - 12 augusti 1925 Dödsbodelägarna efter Nils Nilsson (bouppteckning)
16 mars 1921 - 13 juni 1925 Nils Nilsson och Anna Nilsson (köp)
1 december 1920 - 16 mars 1921 Nils Nilsson Sjödell och Alfrida Kristina Sjödell, född Alfredsson (köp)
11 februari 1913 -1 december 1920 Johan Alfred Friberg och Emilia Johansson Sandberg (köp)
30 november 1911 - 11 februari 1913 Anna Andersdotter (bouppteckning)
30 november 1911 - 30 november 1911 Johan Alfred Friberg och Emilia Johansson Sandberg (bouppteckning)

Bilder