Hårderup 2:17 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

1976 skedde en sammanslagning av fastigheterna Hårderup 1:15, 1:18, 2:10, 2:12 och samfälld vägmark och fastigheten Hårderup 2:17 bildades utav områdena Hårderup 1:15, 2:12 och 2:16.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
25 augusti 1993 - Rolf Kjell-Yngve Svensson och Gertrud Svensson
1973 – efter 1976 Sixten Moberg och Tora Moberg

Övrigt

Viktor Slaktares

Ägare År Kommentar
Viktor Nilsson (Slaktare) ohh Anna 1925
Ossian (efternamn okänt) Dog 1973 Han hade hushållerska
Sixten Moberg
Kjell-Yngve och Gertrud Svensson

 

Viktor och Anna hade barnen Rut, Nisse, Marianne, Bertil, Agne. Viktor hade ett ställe i Skumparp också, mittemot Sture Perssons, där det bara är en stallbyggnad kvar. Lars Olsson, Ryssgård arrenderade Skumparpsgården en period. Viktor var en gång i tiden slaktare och körde och sålde kött. Ossian i Bjälkhult vid korset var bror till Viktor.

Kjell-Yngve och Gertrud hyr ut husen.

Rut-Margit, Rut och Birgit var rädda att gå hem förbi huset norr om vägen Hårderup 2:13 när det var mörkt för det bodde en farlig gubbe där. Rut var dotter till Viktor Nilsson.

Källa: Starrarpsgruppen

Bilder