Hårderup 1:15 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Skumparpsvägen 129
Aktuell period 1874 - 1976
Areal 1/64 mantal
Ursprung Hårderup 1:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) , Hårderup 1:5 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 2:17 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1874 och ses på kartan här till höger under bokstaven “B” och som är den södra delen på kartan från lantmäteriet som upprättades 1874 i samband med hemmansklyvningen. Här nedanför på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 har fastigheten fått nummer 4.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 här till höger har fastigheten den aktuella fastighetsbeteckningen 1:15 och nedanför ses ett flygfoto från mitten av 1940-talet över fastigheten.

Källa: kartbild.com

I samband med jordbruksinventeringen 1944 så ägde Bernhard Viktor och Anna Maria fem fastigheter Hårderup 1:15, 2:9 och 2:10 samt Skumparp 1:4 och 1:12. Familjen var bosatt på Hårderup 2:9 C och fastigheterna totalt omfattade 18 hektar varav 16 hektar var åkermark. Man hade investerat i åtta olika jordbruksmaskiner samt man hade även en personbil i ägo. Viktor var även slaktare till yrket.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
26 maj 1973 - Sixten Moberg och Tora Moberg (köp)
13 maj 1972 - 26 maj 1973 Dödsbodelägarna efter Ossian Nilsson (bouppteckning)
1 mars 1957 - 13 maj 1972 Ossian Nilsson (köp)
7 juni 1956 - 1 mars 1957 Ida Persson (köp)
17 oktober 1952 - 7 juni 1956 Bernhard Viktor Nilsson och Anna Maria Nilsson (skiftesprotokoll)
25 augusti 1952 - 17 oktober 1953 Dödsbodelägarna efter Anna Maria Nilsson (bouppteckning)
1 december 1928 - 25 augusti 1952 Bernhard Viktor Nilsson och Anna Maria Nilsson (köp)
21 juni 1928 - 1 december 1928 Birger Nilsson och Judit Nilsson (köp)
9 juni 1927 - 21 juni 1928 Sven Teodor Nilsson och Elsa Bengtsson (köp)
9 juni 1927 - 9 juni 1927 Birger Nilsson och Valter Nilsson (köp)
18 juli 1925 - 9 juni 1927 Olof Johansson och Elna Persson (bouppteckning)
11 mars 1922 - 18 juli 1925 Ola Persson Dahlqvist och Maria Nilsson (köp)
11 mars 1910 - 11 mars 1922 Jöns Hansson och Hanna Hansson, född Jönsdotter (köp)
11 mars 1910 - 11 mars 1910 Per Nilsson (köp)
12 februari 1902 - 11 mars 1910 Dödsbodelägarna efter Jöns Svensson (bouppteckning)
15 juli 1875 - 12 februari 1902 Jöns Svensson och Ingrid Hallengren

Bilder