Välj en sida

Hårderup 1:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Skumparpsvägen 129
Aktuell period 1832 - 1873
Areal 1/36 mantal
Ursprung Hårderup 1:1
Nya nummer Hårderup 1:14 och 1:15

Beskrivning

Fastigheten bildades 1832 vid det laga skiftet som genomfördes av Hårderups marker. Gården var ett skatterusthåll som ägdes av nämndemannen Nils Andersson som erhöll gården med kvarboenderätt.

Källa: Lantmäteriet

Fastighetsbeteckningen är giltig fram till 1873 då en hemmansklyvning genomfördes och fastigheten delades enligt följande:
A    01:14    Jöns Persson
B    01:15    Jöns Svensson
a                 Mårten Trulsons änka
b                 Nils Olsson

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
Ca 1870 - Jöns Svensson och Ingrid Hallengren
Före 1832 - 1870 Nils Andersson och Elna Mårtensson

Bilder