Hårderup 1:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1832 vid det laga skiftet som genomfördes av Hårderups marker. Gården var ett skatterusthåll som ägdes av nämndemannen Nils Andersson som erhöll gården med kvarboenderätt.

Källa: Lantmäteriet

Fastighetsbeteckningen är giltig fram till 1873 då en hemmansklyvning genomfördes och fastigheten delades enligt följande:
A    01:14    Jöns Persson
B    01:15    Jöns Svensson
a                 Mårten Trulsons änka
b                 Nils Olsson

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
Ca 1870 - Jöns Svensson och Ingrid Hallengren
1829 - 1870 Nils Andersson och Elna Mårtensson

Bilder