Hårderup nr 1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Nedan ses en karta från omkring 1700 där man ser Hårderups utbredning omkring 1700 och på den andra kartan ses en detaljbild över Hårderups by med gårdarna utplacerade. På detaljkartan över byn ses fastigheten Hårderup nr 1 som gården som ligger längst österut. Markerna som tillhör gården ses som små åkrar, utspridda och med nummer som visar vilken gård som marken tillhör.

Hårderup 1, ca 1700

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Hårderup 1, Hårderups by

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Nederst ytterligare en karta över Hårderups by från omkring 1700.

Hårderup nr 1, byn

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Fastigheten Hårderup 1 omfattade från omkring 1705 1/3 mantal och hade dessförinnan haft storleken 1/4 mantal. Fastigheten Hårderup 1 är giltig fram till omkring 1829 då den delas i tre delar i de område som sedan blir giltiga i det laga skifte som genomfördes 1832.

Byggnaderna som tillhörde fastigheten Hårderup 1 bestod 1832 vid det laga skiftet bostäder för två familjer och byggnaderna ses på kartan här nedanför där det står en etta på den gemensamma gårdsplanen för de båda familjerna.

Hårderup nr 1, skiftsekartan va 1932

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

I skiftesprotokollet står följande beskrivning av byggnaderna:

Byggnaderna tillhörande Ola Pehrsson och Nils Andersson och 1/4 mantal

Dom ägde tillsammans boningshus och 14 väggerum i gott stånd, skorsten, uthus med 2 väggerum i gott stånd, samt uthus med 12 väggerum i medelmåttigt stånd och med port, brunn.

Byggnaderna tillhörande Carl Elmström 1/12 mantal

Carl Elmström ägde boningshus om 7 väggerum i gott stånd, uthus om 9 väggerum i gott stånd samt uthus om 1 väggerum i medelmåttigt stånd, skorsten samt del i brunn.

I samband med skiftet bestämdes det att Hårderup 1:2 ägdes av Carl Elmström och erhöll 1/12 mantal och att han skulle flytta gården till det nya läget västerut vid gränsen till Rönås i väster och till Alestad i söder. För Ola Pehrsson och Nils Andersson beslutades det att Ola Pehrsson erhöll Hårderup 1:3 om 2/9 mantal och att Nils Andersson erhöll Hårderup 1:4 om 1/36 mantal och där markerna ligger vid Skumparpvägen i samband med där gården låg vilket innebar att dom kunde bo kvar på gården utan att behöva flytta den. Carl Elmström fick fyra år på sig att flytta gården till de nya ägorna.

Alla tre fastigheterna erhöll även skoglotter i Hultet i Hårderup där Carl Elmström och Nils Andersson erhöll mindre område medan Ola Pehrsson erhöll ett betydligt större skogslott.

Bilder