Välj en sida

Hårderup 1:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Fårakroksvägen 145-33
Aktuell period 1832 - ca 1840
Areal 1/12 mantal
Ursprung Hårderup nr 1 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Hårderup 23:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1832 och hade ett ursprung från Hårderup 1:1. Karta från det laga skiftet 1832.

Källa: Lantmäteriet

Till fastigheten hör även en skogslott i Hårderupshult markerat med “Aa” på kartan nedan. Till fastigheten hör även delägare i torvmossen i Hårderup.

  Källa: Lantmäteriet

1852 sker en hemmansdelning av torvjordar och vid detta tillfälle är ägandet delat mellan Nils Carlsson och Anders Olsson med 1/24 mantal vardera. Någon Nils Carlsson finns ej i husförhörslängden och Anders Olsson finns men där uppges han äga 1/36 mantal. Båda fastigheterna har fastighetsbeteckningen 1:2. Fastigheten delades i tre delar som får beteckningarna Hårderup 1:2A, 1:2 B och 1:2C.

Källa: Lantmäteriet

På den häradsekonomiska kartan här till höger från 1910 ses fastigheten med nummer 1, 2 och 3. Delningen var giltig fast man inte hade registrerat det på lantmäteriet. Fastigheten delades på 1840-talet och var delad fram till 1965 då dom slås samman och får nummer Hårderup 23:1. Fastigheten ingår idag i Hårderup 28:1 som ses på den ekonomiska kartan från 1973.

Källa: Lantmäteriet

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1845 – 1847 Anders Pehrsson och Mätta Jönsdotter
1842 – 1845 Lars Påhlsson och Hanna Pehrsdotter och Signe Nilsdotter
1829 - 1841 Carl Elmström och Maria Pettersdotter (Fastigheten är ett skatterusthåll som äges av Carl Elmström och har erhållit markerna med utflyttningsskyldighet)

Övrigt

Fastighetshistoria Hårderup 1:2 i sammandrag
1832 Fastigheten bildas vid laga skifte.
1832 – ca 1840 Fastigheten är sammanhållen.
1840 – 1960 Fastigheten är delad i tre delar utan att egna beteckningar :
1:2 A 1/128 mantal
1:2 B 55/1152 mantal
1:2 C 1/36 mantal
1960 – 1965 Delningen av fastigheten försvinner och fastigheten heter 1:2
1965 – 1967 Fastigheten 1:2 är sammanslagen med del av Fränninge 12:1 och hela den den nya fastigheten får beteckningen Hårderup 23:1.

Bilder