Välj en sida

Hårderup 1:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Södra delen: Skumparpsvägen 130, Norra delen: Starrarpsvägen 251, Hårderupsängaväg 23-17
Aktuell period 1832 - 1859
Areal 2/9 mantal
Ursprung Hårderup 1:1
Nya nummer Hårderup 1:5 - 13

Beskrivning

Fastigheten bildades 1832 vid det laga skiftet som gjordes i Hårderup. Södra delen av fastigheten

Källa: Lantmäteriet

och norra delen av fastigheten

Källa: Lantmäteriet

 

Källa: Lantmäteriet

Fastighetsnummer är giltigt fram till 1859 då Nils Olsson genomförde en hemmansklyvning av den norra delen av fastigheten.

Källa: Lantmäteriet

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastighetens södra del i området som har nummer 5 och här nedanför ses den norra delen av fastigheten i områden med nummer 7, 8 och 9.

Källa: Lantmäteriet

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
ca 1851 – 1877 Nils Olsson och Bengta Nilsdotter
före 1832 - Ola Pehrsson

Bilder