Välj en sida

Hårderup 1:6 – 1:9 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Hårderupsängaväg 13, 23, 31 och 37
Aktuell period 1861 -1944
Areal Totalt 5/72 mantal
Ursprung Hårderup 1:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 14:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid en avstyckning från fastigheten Hårderup 1:3 1861. Fastigheten såldes av Nils Olsson till Anders Nilsson och fick beteckningarna 1:6 – 1:9.

Källa: Lantmäteriet

1944 sammanlades fastigheten 1:6 – 1:9 med 12:3. Ny areal 20,5910 har. Ny beteckning blev 14:1.

Källa: Skånska Gods och Gårdar

I mitten av 1940-talet såg fastigheten ut enligt bilden och man skrev följande i “Svenska gods och gårdar”.

Postadress:         Vollsjö

Areal: Totalt 14 har (12 åker). Tax-v 15300. Jordart: Grusblandad jord på grusbotten. Mangårdsbyggnad uppförd för omkr. 50 år sedan. Ekonomibyggnad uppförd för ca 15 år sedan. 2 hästar, 1 unghäst, 8 kor, 5 ungdjur, 1 modersugga, 20 gödsvin, 50 – 60 hös. Gården till släkten 1935. Därförut ägdes den av Nils Andersson sedan 1930 och före denne av Jöns Andersson, som var född här. Nuvarande ägare har renoverat byggnader. Ägare: Olof Andersson, född 30 juli 1890. Son till Anders Hansson och h. h. Elsa f. Isaksson. Gift 1919 med Anna Engström f. 18 april 1896. Barn: Astrid, William, Elli, Elsa och Ove. Ägaren är medlem av mejeri- och slakteriföreningen.

Källa: Lantmäteriet

På den häradsekonomiska kartan här till höger från 1910 ses fastigheten i området med nummer 9. Här nedanför ses ett flygfoto fån 1975 som visar hur fastigheten såg ut.

Källa: kartbild.com

Källa: Förs tingsprotokoll

Till höger ses ett foto från Färs härads ting där man protokollförde fastighetsaffärer och där man här kan läsa att Anders Nilsson och hans hustru Hanna Nilsdotter köpt fastigheten av Nils Olsson och hans hustru Bengta Nilsdotter den 12 oktober 1969 för 3650.

 

 

 

 

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944.

Fastigheten Hårderup 14:1 bildades 1944, samma år som det gjordes en jordbruksräkning. Fastigheten som Olof och Anna brukade omfattade 20 hektar vara 16 var åker och 3 hektar ängsmark. På gården fanns ingen gödselstad eller urinbrunn byggd av cement. Fastigheten ägde 4 olika jordbruksmaskiner samt att man delägare i en självbindare. Man hade dragit in vatten i stallarna men inte i boningshuset, dock hade man installerat avlopp ifrån boningshuset. Man hade också dragit in elektricitet för belysning.

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
13 februari 1935 - 28 november 1944 Olof Andersson och Anna Maria Charlotta Andersson, född Engström (köp)
14 mars 1930 – 13 februari 1935 Nils Andersson och Anna Edit Johansson (köp)
19 februari 1897 - 14 mars 1930 Jöns Andersson och Fia Larsson samt Anna Nilsson (bouppteckning)
1 augusti 1871 - 19 februari 1897 Anders Nilsson och Hanna Nilsdotter (Fränninge nr 20 m fl) (fastebrev 1 augusti 1871, köpebrev från den 12 oktober 1869)
- 1 augusti 1871 Nils Olsson och Bengta Nilsdotter (fastebrev 1 augusti 1871, köpebrev 12 oktober 1869)

Bilder