Hårderup 14:1 (avregistrerat nummer)

Adress Hårderupsängaväg 23
Aktuell period 1944 - 1968
Areal 5/72 mantal, 20,5910 hektar
Ursprung Hårderup 1:6 - 1:9 (avregistrerad fastighetsbeteckning) , Hårderup 12:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 14:2 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

 

Fastigheten bildades vid en sammanläggning av 1/72 mantal Hårderup 1:6, 1/72 mantal Hårderup 1:7, 1/72 mantal Hårderup 1:8 2/72 mantal Hårderup 1:9 och avst Hårderup 12:3, 1944.

 

 

Hårderup 14:1

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Bilden av denna gård här till höger är tagen ur boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet och till bilden fanns följande text:

Postadress:          Vollsjö                                                                            Telefon:                Hörby 42072

“Areal totalt 20,5 hektar, varav 17 hektar åker och 3,5 hektar betesmark, grus- och mulljord på ler- och grusbotten. Tax.-v. 41 000. Djur: 1 häst, 3 kor, 5 – 6 ungdjur, 30 – 40 svin, 75
höns. Mangårdsbyggnad från 1850-talet, lersten under halmtak, 3 rum, kök, elljus, vatten, avlopp. Ladugård från 1930, cementblock under tegeltak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1952 av Olof Andersson. Ägare är hemmansägare Gösta Kristiansson, född 18 oktober 1922, son till Per Kristiansson och Ester, född Andersson, gift med Emmy, född Olsson 18 januari 1920, dotter till Herman och Emma Olsson. Barn: Tommy född 4 oktober 1953, Ann-Britt född 6 januari 1957.”

Källa: kartbild.com

Fastigheten Hårderup 14:1 ses här till höger på den ekonomiska kartan från 1975 men den har nummer 14:3. Nedan ses en satellitbild över fastigheten.

Källa: kartbild.com

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944.

1944, fastigheten omfattade totalt 20 hektar mark varav 16 hektar var åkermark och 3 hektar var ängsmark. Man hade inte byggt gödselstad eller urinbrunn av cement. Man hade investerat i fyra olika jordbruksmaskiner samt att man var delägare i ytterligare en självbindare. I boningshuset fanns det avlopp indraget men man saknade indraget vatten. I stallarna fanns vatten indraget. Elektricitet fanns installerat för belysning.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 november 1952 - Gösta Kristiansson och Emmy Kristiansson (köp)
13 februari 1935 - 1 november 1952 Olof Andersson och Anna Maria Charlotta Andersson, född Engström
1 juni 1923 – 12 februari 1935 Nils Malte Alfred Jönsson och Teckla Nilsson (köp)
23 oktober 1919 – 1 juni 1923 Ivar Nilsson och Hilda Nilsson (Starrarp)

Övrigt

Hårderupsängaväg 23-17
Hårderup 14:1 Gösta Kristianssons

Ägare                                                                      År                                Kommentar
Jöns Andersson ohh Fia                    Ägde gården t o m 1930                  Jöns född på gården
Nils Andersson                                   1930-1935
Olof och Anna Andersson                  1935- 1952
Gösta och Emmy Kristiansson           1952-1983
Ivan och Annie Nilsson                       1983-
Sven-Inge Nilsson                                                                                       son till Ivan och Annie

Jöns och Fia är morföräldrar till Karla Åkerblom (Skumparp 1:22).
Olof Andersson var bror till Karl Andersson (Egon Karlssons far Hårderup 4:28.
Olof och Anna hade barnen Elly, Astrid, Ville, Elsa, Ove (bor i Tyringetrakten). Astrid var sömmerska och åkte runt på gårdarna och bodde även över där hon sydde. Hon hade också en fin syateljé på två rum och kök i separat länga i vinkel med boningslängan. Detta var på 1940-talet. Elsa hjälpte sin syster i ateljén. Astrids verksamhet var omfattande och pågick i ca 10 år. Olof och Anna flyttade till Högseröd när de sålt gården.
När det var auktion, när Gösta Kristiansson skulle ta över gården, så var Kjell-Ingvar Åkerblom och Gösta Kvist där. Kjell-Ingvar hade ont i en tand och Kvist lockade honom att lägga snus till tanden. Dock svalde Kjell-Ingvar snuset och blev jättedålig. Han fick ingen glädje av auktionen.
Gösta och Emmy totalrenoverade huset och Sture elektriker drog in el-värme. Stallen byggdes ut och hela gården moderniserades. Gösta är bror till Gunnar Kristiansson (Starrarp 15:1). Innan Gösta blev lantbrukare jobbade han med Otto Nilsson i Starrarp som rörläggare hos Sandell i Frenninge. Emmy kom från Råby. Emmy var alltid noga med att klä sig fint och se snygg ut. Vid ett tillfälle när Gösta och Emmy skulle på fest hade Emmy köpt ny parfym. Gösta, som gillade att skämta, sa – vad är det som luktar – har du trampat i hönsaskit Emmy.
Emmy och Gösta var uppskattade sällskapsmänniskor och Gösta bidrog med åtskilliga historier från livet i bygden. Hans hade alltid en självironisk och humoristisk syn på tillvaron. En del av historierna skrev Gösta ner och publicerade i Hårderupsposten.
Det berättas att Gösta Kristiansson vid ett tillfälle hade skaffat en hemsk gummimask, som han skulle använda när han skulle ”slå knuda” hos Hugo på Ryssgård. Hugo öppnade dörren när det knackade och tittade på den maskerade personen, som stod utanför.
– Det ser ju ut som Gösta Kristiansson, sa han.
På fastigheten finns en ruin i nordvästra delen. Den tillhör en gård, som delvis sammanslagits med Hårderup 22:1. Trappan finns kvar. I sin ungdom planerade Inge Andersson och Tommy Kristiansson m. fl. grabbar att bygga hydda/sommarstuga där. Den ligger i gränsen mellan två fastigheter. Ruinen var tidigare en gård som ägdes av Gunhild och Edvin Johansson, som övertagit gården efter Edvins fas Axel Johansson ohh Matilda. År 1942 flyttade Edvin och Gunhild till Hårderup 6:13.
Källa: Starrarpsgruppen.

Bilder