Hårderup 14:2 (avregistrerat nummer)

Adress Hårderupsängaväg 23
Aktuell period 1968 -1969
Areal 43/567 mantal
Ursprung Hårderup 14:1 (avregistrerat nummer) , Hårderup 6:10 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 14:3 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Hårderup 14:2 bildades 1968 genom en sammanläggning av 1,0847 hektar av Hårderup 6:10 och 20,5910 hektar av Hårderup 14:1.
Kartan till vänster visar den avstyckning som gjordes innan sammanslagningen skedde då fastigheten Hårderup 6:15 bildades.

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses den fastighet, Hårderup 6:10 som slås samman med Hårderup 14:2. På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med nummer 14:3.

Källa: kartbild.com

Källa: Lantmäteriet

På kartan här till höger från Lantmäteriet ses fastighetens omfattning efter sammanslagningen där den övre fastigheten är tidigare 14:1 och den nedre delen är tidigare 6:10.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
27 december 1967 - Gösta Kristiansson och Emmy Kristiansson

Bilder