Hårderup 6:10 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Hårderupsvägen 150
Aktuell period 1877 - 1968
Areal 1/192 mantal
Ursprung Hårderup 6:2 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 14:2 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1877 utav fastigheten Hårderup 6:2.

Källa: Lantmäteriet

Marken tillhörande Hårderup 6:10 är på ovanstående karta markerats med “E”. Fastigheten överfördes 1968 till Hårderup 14:2.

Text från fastighetsboken i Fränninge socken:
“1925 den 15 januari antecknas det att lantbrukaren Anders Mårtensson i Hårderupshult till ….riens sammanträde den 23 oktober 1924 instämt lantbrukaren Nils Månsson i nr 9 Vallarum med påstående om åläggande för Nils Månsson att till Anders Mårtensson avträda området av en å Anders Mårtenssons 1/192 mantal nr 6 Hårderup (6:10) använd väg till vars begagnande Nils Månsson påstod sig vara berättigad till enligt den 21 april 1877 upprättade handling. Mårtenssons talan bifalles.”

Källa: kartbild.com

Här på den häradsekonomiska kartan har fastigheten Hårderup 6:10 nummer 50 och på den ekonomiska kartan här under ses fastigheten med nummer 14:3.

Källa: kartbild.com

Källa: Lantmäteriet

På ovanstående karta från 1968 upprättades en avstyckning av bostaden från Hårderup 6:10 och där fastigheten Hårderup 6:15 bildades.

 

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
27 december 1967 - Gösta Kristiansson och Emmy Kristiansson (köp)
21 september 1967 – 27 december 1967 Amanda Mårtensson (bouppteckning)
3 april 1939 – 21 september 1967 Ernst Andersson (köp)
2 juli 1920 – 3 april 1939 Anders Mårtensson (köp)
2 december 1916 -2 juli 1920 Anna (Hanna) Eriksson (köp)
6 november 1916 - 2 december 1916 O Persson (auktion)
27 mars 1916 -6 november 1916 Dödsbodelägarna efter Elna Jönsdotter (bouppteckning)
16 augusti 1915 - 27 mars 1916 Dödsbodelägarna efter Jöns Åkerblom (bouppteckning)
3 december 1912 - 16 augusti 1915 Jöns Hansson Åkerblom och Elna Jönsson (köp)
7 januari 1903 -3 december 1912 Nils Persson och Bengta Mårtensson (köp)
7 januari 1903 - 7 januari 1903 Anders Mårtensson Mosell och Elise Nilsson (köp)
10 februari 1894 - 7 januari 1903 Sven Andersson och Anna Andersson (köp)
10 februari 1894 - 10 februari 1894 Dödsbodelägarna efter Pehr Jönsson (bouppteckning)
17 april 1878 - 10 februari 1894 Pehr Jönsson och Hanna Mårtensdotter (köp)
12 januari 1867 - 17 april 1878 Petter Olsson (fastebrev den 12 januari 1867)

Övrigt

Hårderupsvägen 150
Hårderup 6:10 Wilhelmssons

Ägare                                                                                       År              Kommentar
Jöns Åkerblom (född 1840, död 1915) ohh Elna
Nils Nilsson
Ernst Andersson
Gösta Kristiansson                                                                  1967
Malmöpar okänt namn Köpte husen
Uno Wilhelmsson, Malmö                                                        1972

Fastigheten bestod av en enda länga med loge i mitten, stall i den ena ändan och bostad i den andra.
Jöns Åkerblom är farfar till Kjell-Ingvar Åkerblom m.fl. (Skumparp 1:22). Jöns kom från Onslunda. Han tog sig namnet Åkerblom. Elna kom från Kobringagården. Elna var 20 år vid giftermålet och Jöns var 40 år. Jöns var med och byggde stationshuset i Vollsjö.
Ernst Andersson var duktig på att göra möbler. Han använde inga spik för att tillverka dem. Möblerna har tillverkade var omålade. Ernst hjälpte ofta till hos Allan Johansson (Starrarp kvarn 17:1). Vid ett tillfälle när Allans barn skulle gå ut med kaffe till Ernst råkade de slå sönder termosen. Ernst tyckte inte det gjorde någonting. Han drack kaffet ändå ned glasskärvor och allt. Ernst hade inget elektriskt ljus. Han kom på lasarettet efter att ha brutit benet. Där var det ju elektriskt ljus och Ernst, som inte var van vid det, trodde att det brann. Han trivdes inte alls på lasarettet. Han dog där i slutet på 1960-talet.
Bror Nilsson (Hårderup 4:14) hade en tid jordgubbsodling på fastigheten.
Gösta Kristiansson behöll jorden och sålde ifrån husen.
Källa: Starrarpsgruppen.

Bilder