Hårderup 14:3 (avregistrerat nummer)

Adress Hårderupsängaväg 23
Aktuell period 1969 -
Areal 67/576 mantal, 25,6530 hektar
Ursprung Hårderup 14:2 (avregistrerat nummer) , Hårderup 6:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 22:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1969 vid en sammanläggning av 1/24 mantal av Hårderup 6:8 och 43/576 mantal av Hårderup 14:2. Nedan ses den ekonomiska kartan från 1975 där man ser beteckningen 14:3 på de tre område som tillhör Hårderup 14:3.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
9 december 1968 - Gösta Kristiansson och Emmy Kristiansson

Bilder