Hårderup 6:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Hårderupsvägen 98
Aktuell period 1877 - 1969
Areal 1/24 mantal
Ursprung Hårderup 6:2 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 14:3 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1877 utav fastigheten Hårderup 6:2.

Källa: Lantmäteriet

Området som tillhör denna fastighet, Hårderup 6:8, är markerat med “C” på den ovanstående kartan.

1969 skedde en sammanslagning av fastigheterna Hårderup 6:8 och Fränninge 14:2. Ny beteckning för fastigheten blir Hårderup 14:3.

Hårderup 6:8

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

 

Bilden till höger är från boken “Svenska gods och gårdar” i mitten av 1940-talet och där även följande text var införd:

Postadress:        Vollsjö

“Areal: 8,25 hektar åker. Tax.-v. 11800. Jordart: Sandmylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1922. Stall uppförd 1944, övriga uthus tidigare. 2 hästar, 5 nötkreatur, 10 svin, 60 höns. Nuvarande ägare köpte gården 1941 av Emil Björkquist. Ägare: Karl Edvin Johansson född 7 juni 1905. Son till Axel Johansson och hans hustru Mathilda. Gift med Gunhild Evelina Nilsson född 8 oktober 1911. Barn: Iris född 29 januari 1930, Allan född 15 juli 1931, Uno född 24 juni 1936.”

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten med nummer 48 och på den ekonomiska kartan här under ses fastigheten med den nya beteckningen Hårderup 14:3.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här ses en satellitbild över fastigheten.

 

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Karta över avstyckningar som gjordes på fastigheten Hårderup 6:8 och där fastigheterna Hårderup 6:13 och 6:14 bildades.

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
9 december 1968 – 1969 Gösta Kristiansson och Emmy Kristiansson (köp)
17 april 1942 – 9 december 1968 Karl Edvin Johannesson och Gunhild Evelina Johannesson, född Nilsson (köp)
3 maj 1939 - 17 april 1942 Emil Albert Björkqvist och Klara Josefina Nilsson (köp)
2 juni 1922 - 3 maj 1939 Anders Nilsson Abelin och Emelia Abelin, född Hansson
2 april 1881 – 2 juni 1922 Per Svensson och Hanna Jönsdotter (köp)
4 december 1876 – 2 april 1881 Nils Bengtsson och Karna Håkansdotter
26 oktober 1854 - 4 december 1876 Pehr Olsson och Eljena Pehrsdotter

Övrigt

Hårderupsvägen 98
Hårderup 6:13. ”Edvins”

Ägare                                                              År                   Kommentar
Emil Björkqvist                                                 -1941
Edvin Johansson (född 1905) ohh Gunhild     1941-1970
Gun och Bengt Engstrand                               1970-2012
Anette Gröndahl Asp och Rolf Asp                  2012-

Boningshuset byggdes 1917 av Abelin. Detta står inristat på muren i källaren.
Emil Björkqvist flyttade till Frenninge skog när gården överlåtits. Han hade sönerna Kjell och Kurt i första äktenskap med en fru som dog. I andra äktenskapet hade han med frun Ester barnen Elsie, Gösta och Alf. Ester hade två egna pågar Sven och Karl-Erik.
Edvin och Gunhild hade barnen Allan (flyttade till Glumslöv) Uno (gifte sig tidigt och flyttade till Tyringe) och Iris (bor i Helsingborg och jobbar inom vården). Edvins efternamn är både Johansson och Johannesson, ovisst vilket som är det rätta
Edvin Johansson flyttade dit 1942 och byggde ny stall 1943.
Vid ett tillfälle skulle Edvin och Gunhilds son Uno cykla till Hilding och Signe i Hårderups affär och köpa spik. Han var fruktansvärt rädd att möta Jöns skräddare (Hårderup 13:1). Jöns hade nämligen en gång då Edvin med Uno som medåkare kört med möllelass och mött Jöns som hotande höjde knutna händer mot dem. Edvin tog piskan och slog mot Jöns och satte hästen i trav. Cykeln hade bara lite broms på framhjulet så Uno körde förbi skräddarehuset i stor hastighet och kunde inte ta svängen in på Hårderupsvägen, utan for in i trappan hos de två systrarnas hus (Hårderup 6:11).
Vid vägkorsningen Hårderupsvägen-Starrarpsvägen var mängder av postlådor. När Marianne Olsson bodde i Pralastället (Vallarum 5:6) så gick Marianne dit och hämtade Skånskan som kom tre dagar i veckan. Även övrig post kom dit. Uno hämtade deras post samt Antons post (Anton i Dammen). Antons föräldrar bodde i Ottos hus. Sedermera flyttade änkan Anna till Ester och Oskar i Rönås.
Edvin Johansson var mycket intresserad av jakt. Han byggde ett cementerat rävgryt för att kunna jaga rävar. Han hade en tax som hette Mocken. Taxen var tjock på vintern men mager på sommaren då han var ute och jagade.
Det var jaktmiddagar hos Nils Mårtensson (Skumparp 1:22) och där var Edvin och ett gäng grannar med. Det blev ibland mycket brännvin på dessa jaktmiddagar. Någon av deltagarna lär ha sagt, ”jag är inte så mycket intresserad av jakten, jag är mer intresserad av såsen”. Det berättas en historia från en fest hos Gösta Kristiansson efter en jakt på räv i Peders grane. Hos Gösta var farstun trång och många stövlar skulle få plats. För att organisera det hela ställde den som kom först sina stövlar längs in o s v. När Edvin gick hem tog han fel stövlar, vilket innebar att det blev fel ordning i alla stövlar, så alla fick fel stövlar med sig hem.
Edvin och Gunhild var hjälpsamma människor och var ofta hos nån av grannarna när det behövdes. Edvin skaffade tidigt traktor (Grålle). Till gården hörde ca 15 tunnland mark. Edvin hade en bror som hette Ville. Edvin Johansson dog 1970. Edvin och Gunhild bodde allra först på ett numera rivet ställe på Hårderup 22:1 (Norr om Gösta Kristianssons). Gunhild var med i Starrarps kyrkliga syförening. Hon arbetade som hemsamarit och var med i Lottakåren.
Gun och Bengt Engstrand hade fastigheten som sommarbostad fram till 1973, varefter de bodde där permanent. Bengt är bror till Åke Engstrand som bodde i Mossahuset.
Till Hårderup 6:13 hörde tidigare mer mark, som nu tillhör Ryssgård.
Källa: Starrarpsgruppen

Länk till Intervju med Alf Björkqvist

Bilder