Hårderup 12:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Hårderup 12:3 bildades 1933 vid en avstyckning från Hårderup 12:1. På kartan ovan är fastigheten markerad med ett “f”.

Källa: Lantmäteriet

1943 sker en hemmansklyvning där fastigheten delas i tre delar:

fa Avstycka område innehöll 5,44 hektar och sammanläggs med Starrarp 2:6 och den
nya fastigheten innehåller 10,0022 hektar med beteckningen Starrarp 12:1.

fb Avstycka område innehöll 6,95 hektar och sammanläggs med Starrarp 2:7 och den
nya fastigheten innehåller 12,8753 hektar med beteckningen Starrarp 13:1.

f Resterande område sammanläggs med Hårderup 1:6, 1:7, 1:8 och 1:9 och bildar
en ny fastighet om 20,5910 hektar med beteckningen Hårderup 14:1.

Källa: kartbild.com

Fastigheten Hårderup 12:3 bestod av områdena 58 b och c på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910. Område b är sedan med i hemmansklyvningen 1943.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
4 april 1942 - Olof Andersson och Anna Maria Charlotta Andersson, född Engström (köp)
7 april 1936 - 4 april 1942 Karl Edvin Johannesson och Gunhild Evelina Johannesson, född Nilsson (köp)
14 april 1932 - 7 april 1936 Axel Johannesson och Mathilda Johannesson (köp)
- 14 april 1932 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket)

Bilder