Hårderup 12:1 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1931 vid en sammanslagning av fastigheterna Hårderup 9:1 och
11:1.

Bilder