Hårderup 9:1, Pistolsmedsbostället (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Areal 2/3 mantal

Beskrivning

Kartorna här till höger visar utbredningen av fastigheten Hårderup nr 9 som den såg ut efter det laga skiftet som skedde 1832. Fastigheten omfattade 2/3 mantal och ägdes av Kunglig Majt och Kronan och som innehaves av Herr Stader som erhöll fastigheten med utflyttningsskyldighet.

Källa: Lantmäteriet, Hårderup nr 9:1 norra delen

Källa: Lantmäteriet, Hårderup nr 9:1 södra delen

Svenska amerikanaren -16 mars 1916

Auktion på Hårderup nr 9

Källa: Malmö Tidning 14 november 1840

Annons om att det skall hållas auktion om arrendet på markerna till Hårderup nr 9.

 

 

 

 

Arrendet av Hårderup 9 på auktion

Sydsvenska Dagbladet 1885 12 22

Bilder