Hårderup 1:13 (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 251
Aktuell period 1861 -
Areal 1/72 mantal, 22 769 kvm
Ursprung Hårderup 1:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: Hitta.se

Fastigheten bildades 1861 som en avstyckning från Hårderup 1:3 utav ägaren Nils Olsson. Domänverket köpte fastigheten 1961 av Maria Ehrman. Fram till dess var fastigheten ett litet lantbruk. Domänverket planterade skog på marken. Maria hade en dotter som hette Viveka och var hushållerska hos Hilding Olsson i Puus. Konstnären Alm bodde där på 1960-talet. Han hyrde av Domänverket. Han hyrde sedan av Ryssgård på Rundgrens. Huset stod tomt en period fram till 1992 då Domänverket sålde det.

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten i området som har nummer 7. På den ekonomiska kartan från 1975 här nedanför visas fastigheten med den aktuella fastighetsbeteckningen 1:13. Det finns också ett flygfoto från 1960 som visar fastigheten och att den vid denna tid var helt uppodlad.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

 

 

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
22 november 1961 - 1992 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket) (köp)
3 oktober 1958 – 22 november 1961 Dödsbodelägarna efter Maria Ehrman (Bouppteckning)
31 maj 1947 – 3 oktober 1958 Maria Ehrman (efter skifteshandling)
6 mars 1929 – 31 maj 1947 Emil Olsson Ehrman och Hilma Ehrman / Maria Ehrman (auktion)
27 februari 1926 - 6 mars 1929 Dödsbodelägarna efter Per Månsson (bouppteckning)
11 mars 1897 - 27 februari 1926 Per Månsson och Ingar Månsson, född Nilsson (auktion)
12 oktober 1881 - 11 mars 1897 Per Jönsson (Hårderup) (köp)
- 12 oktober 1881 Ola Andersson och Bengta Nilsson
1861 – 1877 Nils Olsson och Bengta Nilsdotter

Bilder