Hårderup 1:5 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid hemmansklyvningen som Nils Olsson genomförde av sin egendom 1859.

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

Fastigheten Hårderup 1:5 ses här på den häradsekonomiska kartan i områdena med nummer 4 och 5

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
Ca 1860 Nils Olsson och Bengta Nilsdotter

Bilder