Hårderup 1:14 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Skumparpsvägen 130
Aktuell period 1874 - 1966
Areal 3/32 mantal
Ursprung Hårderup 1:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) , Hårderup 1:5 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 27:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1874.

Källa: Lantmäteriet

Fastighetsbeteckningen är giltig fram till 1966 då fastigheten slås samman med Hårderup 2:5 och 6:4.

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten med nummer 5.  Flygfotot här nedanför är från 1960 och visar fastigheten Hårderup 1:14 strax innan sammanslagningen som skedde 1966.

Källa: kartbild.com

Källa: Arkiv Digital, Jordbruksräkningen 1944

1944 gjordes en jordbruksinventering som lantbrukarna fyllde i. När Peter Hansen gjorde denna inventering ägde han tre fastigheter Hårderup 1:4, 2:5 och 6:4 och dessa fastigheter omfattade totalt 51 hektar varav 36,5 hektar var åkermark, 6 hektar var skog och 5 hektar var betesäng. Fastigheten hade igen gödselstad eller urinbrunn byggd av cement. Man hade fem egna jordbruksmaskiner och man var delägare i ytterligare en. Man hade installerat avlopp i boningshuset men inte vattenledningar. Man hade inte elektricitet installerad. Dessa tre fastigheter som Peter och Alma ägde var också de fastigheter som var med i sammanslagningen 1966.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
16 november 1942 – 3 januari 1966 Peter Hansen och Alma Hansen, född Olofsson (köp)
17 oktober 1927 – 16 november 1942 Ola Sörensson och Ida Sörensson, född Persson (köp)
10 januari 1919 – 17 oktober 1927 Pehr Frenell och Greta Nordström (arvsskifte)
30 december 1881 - 10 januari 1919 Jöns Persson och Pehr Frenell (arvsskifte)
30 december 1875 - 30 december 1881 Jöns Persson och Bengta Jakobsdotter och Elna Persson, född Hallengren

Bilder