Hårderup 27:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Se även Hårderup 2:5.

Fastigheten bildades genom en sammanläggning av 3/32 mantal Hårderup 1:14, 1/4 mantal av Hårderup 2:5 och 8/1536 mantal av Hårderup 6:4.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
19 mars 1974 - Kjell Torsten Klang och Elin Ann-Britt Klang (köp)
16 juli 1970 - 19 mars 1974 Dödsbodelägarna efter Peter Hansen (bouppteckning)
3 januari 1966 - 16 juli 1970 Peter Hansen och Alma Hansen, född Olofsson (köp)

Bilder