Välj en sida

Hårderup 6:4 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Hårderupsvägen 56
Aktuell period 1874 - 1966
Areal 87/1536 mantal
Ursprung Hårderup 6:3 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 27:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

 

Fastigheten bildades officiellt vid en förrättning 1874 vid en klyvning av Hårderup 6:3.

Området som tillhör Hårderup 6:4 är markerat med ett “A” på kartan till höger. Hårderup 6:4 är aktuellt fram till 1966 då fastigheten införlivas i Hårderup 27:1.

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten med nummer 46. På den ekonomiska kartan från 1975 är beteckningen borta och här ingår den i fastigheten Hårderup 27:1.

Källa: kartbild.com

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

1944 gjordes en jordbruksinventering som lantbrukarna fyllde i. När Peter Hansen gjorde denna inventering ägde han tre fastigheter Hårderup 1:4, 2:5 och 6:4 och dessa fastigheter omfattade totalt 51 hektar varav 36,5 hektar var åkermark, 6 hektar var skog och 5 hektar var betesäng. Fastigheten hade igen gödselstad eller urinbrunn byggd av cement. Man hade fem egna jordbruksmaskiner och man var delägare i ytterligare en. Man hade installerat avlopp i boningshuset men inte vattenledningar. Man hade inte elektricitet installerad. Dessa tre fastigheter som Peter och Alma ägde var också de fastigheter som var med i sammanslagningen 1966.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
16 november 1942 - 3 januari 1966 Peter Hansen och Alma Hansen, född Olofsson (köp)
17 oktober 1927 – 16 november 1942 Ola Sörensson och Ida Sörensson, född Persson (köp)
10 januari 1919 - 17 oktober 1927 Pehr Frenell och Greta Nordström (äger hela fastigheten)
30 december 1881 - 17 oktober 1927 Pehr Frenell och Greta Nordström (äger halva fastigheten)
30 december 1881 - 10 januari 1919 Jöns Persson (arvsskifte)
30 december 1874 – 30 december 1881 Jöns Persson och Bengta Jakobsdotter och Elna Persson, född Hallengren (fastebrev den 30 december 1874)

Bilder