Välj en sida

Hårderup 6:4 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Hårderupsvägen 56
Aktuell period 1874 - 1966
Areal 87/1536 mantal
Ursprung Hårderup 6:3
Nya nummer Hårderup 27:1

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

 

Fastigheten bildades officiellt vid en förrättning 1874 vid en klyvning av Hårderup 6:3.

Området som tillhör Hårderup 6:4 är markerat med ett “A” på kartan till höger. Hårderup 6:4 är aktuellt fram till 1966 då fastigheten införlivas i Hårderup 27:1.

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten med nummer 46. På den ekonomiska kartan från 1975 är beteckningen borta och här ingår den i fastigheten Hårderup 27:1.

Källa: kartbild.com

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
16 november 1942 - 3 januari 1966 Peter Hansen och Alma Hansen, född Olofsson (köp)
17 oktober 1927 – 16 november 1942 Ola Sörensson och Ida Sörensson, född Persson (köp)
10 januari 1919 - 17 oktober 1927 Pehr Frenell och Greta Nordström (äger hela fastigheten)
30 december 1881 - 17 oktober 1927 Pehr Frenell och Greta Nordström (äger halva fastigheten)
30 december 1881 - 10 januari 1919 Jöns Persson (arvsskifte)
30 december 1874 – 30 december 1881 Jöns Persson och Bengta Jakobsdotter och Elna Hallengren (fastebrev den 30 december 1874)

Bilder