Hårderup 2:5 Högås (avregistrerat nummer)

Adress Hårderupsvägen 22
Aktuell period 1832 - 1966
Areal 1/4 mantal
Ursprung Hårderup nr 2
Nya nummer Hårderup 27:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1832 utav Hårderups marker då Jöns Pehrsson erhöll markerna med kvarboenderätt. Jöns avled 1834 då sonen Per tog över gården. Per och hans hustru Elna drev gården fram till 1868 då Per avlider. Officiellt tar deras son Jöns över gården 1872 men han sköter den redan från 1868 då fadern avled. 1881 avlider och då delas ägandet av fastigheten mellan Jöns och deras son Per Frenell med hälften var. När Jöns avlider 1919 ärver Per Frenell den resterande hälften av fastigheten.

Per Frenell bor i Stockholm så under perioden 1919 t o m 1924 arrenderas marken av Nils Emil Olsson. 1927 säljer Per och Greta fastigheten till Ola och Ida Sörensson som driver jordbruket fram till 1942 då Peter och Alma Hansen köper fastigheten. Peter och Alma äger fastigheten fram till 1970 och det är under denna period, 1966, som fastigheten slås samman med Hårderup 1:14 och 6:4 och då får den nya beteckningen Hårderup 27:1.

Här ovanför med beteckningen “Bd” ser vi utbredningen av fastigheten 1832 i samband med det laga skiftet.

I protokollet från det laga skiftet står det följande:

“Jöns Pehrsson har boningshus 19
Wäggerum i gott stånd.
Brygghus 3 Wäggerum.
Uthus wästra längan 12 Wäggerum i gott stånd med port.
Uthus södra längan 8 Wäggerum i gott stånd.
Skorsten
Brunn”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten i området med nummer 12. Nedanför ses ett flygfoto från 1975 över byggnaders som tillhör fastigheten.

Källa: kartbild.com

 

Hårderup 2:5

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till höger fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom 1944 och då med följande text:

Postadress:          Vollsjö
Telefon:               46 A Bjälkhult

“Areal totalt 50 har, därav 42 åker, 8 skog. Tax-v 41 500. Jordart: Svartmylla på lerbotten. Skogsbestånd: Löv- och barrskog. Samtliga byggnader uppförda 1846. 5 hästar, 25 nötkreatur, 25 svin, 50 höns. Gården köptes av nuvarande ägarna 1843 ifrån Ola Sörensson. Ägare är Peter Hansen född 21 oktober 1907. Son till Hans Hansen o h h Anna-Maria. Gift den 23 juni 1940 med Alma Olofsson, född 28 augusti 1912. Barn: Hans Lennart f 15 mars 1941.”

Hårderup 2:5 ny

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Bilden här till vänster är från boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet och till bilden fanns följande text:

Postadress:         Vollsjö
Telefon:               Hörby 42046

“Areal: 53 hektar, varav 40 hektar åker och 8 hektar skog, mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 83 100. Djur: 2 hästar, 16 kor, 30 ungdjur, 7 svin, 150 höns. Mangårdsbyggnad 2 våningar från 1950, tegel under tegeltak, 5 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad, cv, wc. Ladugård från 1955, tegel under eternittak, automatisk utgödsling och hissanordning. Traktordrift. Nuvarande ägaren inköpte gården 1943 av Ola Sörensson. Ägare är hemmansägare Peter Hansen född 21 oktober 1907, son till Hans Christian Hansen och Anne-Marie Skov, gift med Alma, född Olofsson 28 augusti 1912, dotter till Olof Olsson och Hanna, född Andersson. Barn: Hans-Lennart född 15 mars 1941, Monica född 12 juni 1944.”

Källa: Arkiv Digital, Jordbruksräkningen 1944

1944 gjordes en jordbruksinventering som lantbrukarna fyllde i. När Peter Hansen gjorde denna inventering ägde han tre fastigheter Hårderup 1:4, 2:5 och 6:4 och dessa fastigheter omfattade totalt 51 hektar varav 36,5 hektar var åkermark, 6 hektar var skog och 5 hektar var betesäng. Fastigheten hade igen gödselstad eller urinbrunn byggd av cement. Man hade fem egna jordbruksmaskiner och man var delägare i ytterligare en. Man hade installerat avlopp i boningshuset men inte vattenledningar. Man hade inte elektricitet installerad. Dessa tre fastigheter som Peter och Alma ägde var också de fastigheter som var med i sammanslagningen 1966.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
16 november 1942 – 3 januari 1966 Peter Hansen och Alma Hansen, född Olofsson (köp)
17 oktober 1927 – 16 november 1942 Ola Sörensson och Ida Sörensson, född Persson (köp)
10 januari 1919 - 17 oktober 1927 Pehr Frenell (arv)
30 december 1881 – 10 januari 1919 Jöns Persson och Pehr Frenell (arv)
21 augusti 1872 – 30 december 1881 Jöns Persson och Bengta Jakobsdotter och Elna Persson, född Hallengren (fastebrev 21 augusti 1872)
3 november 1835 - 21 augusti 1872 Per Jönsson och Elna Mattsdotter
före 1832 – 3 november 1835 Jöns Persson och Kersti Persdotter

Övrigt

Hårderupsvägen 22
Hårderup 27:1 Peder Hansens. Högåsa

Ägare                                                                                    År                            Kommentar
Per Jönsson
Jöns Persson
Ola Sörensson                                                                    -1943
Peder Hansen ohh Alma                                                     1943-1974
Torsten Klang ohh Ann-Britt                                                 1974-
Håkan Nilsson, Rönås                                                                                          Köpt det mesta av jorden

Indelte soldaten nr 80, tillhörande Ö. Sallerups Skvadron, Ola Lindstrand hade sin rustkammare på gården.
Nils Perssons, Starrarp 3:10 båda fruar Kersti (1846-1871) o Hanna (1851-1920) kommer ifrån denna gård. Deras far hette Per Jönsson. Brodern hette Jöns Persson och övertog gården efter fadern Per Jönsson. Två bröder fanns Ola och Nils. En åkte till Amerika och en dog ung.
Ola Sörensson farfar till Sune Sörensson, bilverkstad Starrarps Ora.
Peder Hansen ohh Alma har barnen sonen Hans och Monica.
Torsten Klang ohh Ann-Britt har barnen Per-Olof och Marie-Louise.
Ola Sörensson och patron Anders Persson på Hårderups Boställe 5,9 och 9 födde upp hästar till försvaret. De båda begav sig till regementet i Kristianstad för att sälja hästar. Efter genomförd affär gick de på restaurang för att fira. På den tiden fick man bara vars två snapsar. Det var stränga restriktioner. Det fanns spioner som åkte runt på restaurangerna och kontrollerade att reglerna följdes. Ola Sörensson och Patron Persson kände starkt behov av fler snapsar. Ola kallade på servitrisen och påstod att den andre druckit alla fyra och han fick ingenting.
– Men ni är väl i sällskap, frågade servitrisen?
– Jag känner inte karlen, svarade Ola.
Servitrisen anade naturligtvis hur det i verkligheten förhöll sig. Det blev en livlig och högljudd diskussion, men Ola stod på sig och Patron Persson intygade att han själv tagit alla fyra snapsarna i tron att alla var hans. Källarmästaren tillkallades och en ny högljudd diskussion följde. Till slut såg källarmästaren ingen utväg än, att hämta de två hett eftertraktade snapsarna. Framförallt för att Olas högljudda argument störde de övriga matgästerna. Källarmästaren bad dock servitrisen hålla koll på de båda herrarna och se vem som tog snapsarna. Ola och patron Persson kände sig pinsamt iakttagna av servitrisen i dörröppningen en bit bort. Det gällde ju att få bort henne ur lokalen. Då vänder Ola sig mot servitrisen och säger med hög stämma, så att alla gästerna hör det:
– Fröken kan gå, för jag har fruntimmer hemma!

Alma och Peder Hansen byggde boningshuset år 1950-1951. Björkqvists och även Gottfrid murare byggde. I det gamla boningshuset fanns en fin sättugn med uteläggare. Sättugnen stod i rummet, men eldades från köket. Sättugnen såldes till Brandstads prästgård när det gamla boningshuset revs 1950. Under byggtiden bodde familjen i drängkammaren. Det nya huset byggdes på samma plats. År 1955 byggdes stallarna.
Peders far bodde i Danmark. När Peders familj skulle besöka honom där, kunde man åka fyra personer på samma pass.
Alma kom från Farhult. Hon var syster till Viola (hustru till Nils) i Längorna. Alma var politiker, barnavårdsnämndens ordförande. Hon månade också mycket om de äldre i bygden. Hon var även verksam som kyrkvärd och i kyrkliga syföreningen. Under många år delade hon, för kyrkans räkning, ut blommor till äldre i församlingen vid jul.
Alma och Peder var i Amerika. För att finansiera resan sålde de en skogslott i Hultet.

Vid ett tillfälle i början av 1980-talet när Alma körde för Hilding Ekberg (Skumparp 1:22) till lasaretten i Ystad frågade hon Hilding om han varit i Ystad tidigare. Hilding svarade:
– Inte sedan 1934 när jag satt häktad för hembränning.
Peder dog 1970. Alma drev gården själv i 3-4 år.

Torsten Klang hade tidigare gård i Bäretofta vid Lövestad. Håkan Nilsson i Rönås har köpt jorden, utom ca 10 tunnlnad som hör till husen.
Källa: Starrarpsgruppen.

Bilder