Hårderup nr 2

Beskrivning

Nedan ses en karta från omkring 1700 där man ser Hårderups utbredning omkring 1700 och på den andra kartan ses en detaljbild över Hårderups by med gårdarna utplacerade. På detaljkartan över byn ses fastigheten Hårderup nr 2 som gården som ligger tvåa från höger med siffran 2. Markerna som tillhör gården ses som små åkrar, utspridda och med nummer som visar vilken gård som marken tillhör.

Hårderup 1, ca 1700

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Hårderup 1, Hårderups by

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Hårderup nr 1, byn

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Nederst ytterligare en karta över Hårderups by från omkring 1700.

Fastigheten Hårderup nr 2 omfattade från slutet av 1600-talet 1/2 och var till storleken oförändrad fram till ca 1748. Fastigheten Hårderup 2 är giltig fram till det laga skiftet 1832 då den delas i fyra delar.

Ca 1748 delas fastigheten i två delar om vardera 1/4 mantal och som från ca 1748 ägs av de två sönerna till Nils Pehrsson och hans hustru Karna Ingemarsdotter, Bengt Nilsson och Per Nilsson.

Del 1 övertas ca 1796 utav Bengt Nilsson och Anna Svensdotters dotter Karna Bengtsdotter och tillsammans med sin make Nils Bengtsson driver gården gården fram till 1824 då Nils avlider. Dödsbodelägarna efter Nils driver gården vidare fram till det laga skiftet 1832.

Hårderup nr 2

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

I protokollet från det laga skiftet står sönerna till Karna Bengtsdotter och Nils Bengtssons söner Bengt Nilsson och Nils Nilsson som ägare till fastigheten som i protokollet beskrivs enligt följande:

Boningshus 17 wäggerum i gott stånd
Boningshus 2 wäggerum utan loft i gott stånd
Uthus 7 wäggerum i medelmåttigt stånd med stenmur på ena sidan och timmer på andra sidan
Uthus 6 wäggerum i gott stånd med port
Uthus 8 wäggerum i medelmåttigt stånd
Skorsten
Brunn

Del 2 övertas ca 1796 av Jöns Persson som var son till Per Nilsson och Karna Persdotter. Jöns Persson tillsammans med sin hustru Kerstin Persdotter driver gården fram till 1835 då dom säljer den.

I protokollet från det laga skiftet 1832 så beskrivs Jöns Persson och Karna Persdotters enligt följande.

Boningshus 19 wäggerum i gott stånd
Brygghus 3 wäggerum
Uthus västra längan 12 wäggerum i gott stånd med port
Uthus södra längan 8 wäggerum i gott stånd
Skorsten
Brunn

I protokollet från det laga skiftet står det att Bengt Nilsson, Nils Nilsson och Per Nilsson erhåller sina marker med skyldighet till utflyttning medan Jöns Persson fick sina marker med kvarboenderätt.

På skifteskartan ses gården nr 2 där man ser den vänstra delen av gården som är Jöns Persson medan den högra delen tillhörde bröderna Bengt och Nils Nilsson. På kartan ses även ett litet hus norr om gården som troligen är brygghuset.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
ca 1796 - ca 1832 Jöns Persson och Kersti Persdotter Äger nr 2 B, 1/4 mantal
ca 1786 - ca 1796 Dödsbodelägarna efter Per Nilsson (Hårderup nr 2 B) Äger nr 2 B, 1/4 mantal
ca 1748 - ca 1786 Per Nilsson och Kerstina Persdotter Äger nr 2 B 1/4 mantal
1824 - 1832 Bengt Nilsson och Anna Olsdotter äger nr 2 A, 1/4 mantal
ca 1796 - 1824 Nils Bengtsson och Karna Bengtsdotter Äger nr 2 A, 1/4 mantal
ca 1748 - ca 1796 Bengt Nilsson och Anna Svensdotter Äger nr 2 A, 1/4 mantal
ca 1710 - ca 1748 Nils Pehrsson och Karna Ingemarsdotter Äger hela fastigheten 1/2 mantal
ca 1660 - ca 1710 Ingemar Assarsson och Inger Pehrsdotter Äger hela fastigheten 1/2 mantal

Bilder