Välj en sida

Hårderup 2:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Ängsbrovägen ca 50
Aktuell period 1832 - 1906
Areal 11/80 mantal
Ursprung Hårderup 2:1
Nya nummer Hårderup 2:8 (aktuellt nummer) , Hårderup 2:9 (avregistrerad fastighetsbeteckning) , Hårderup 2:10 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1832 vid det laga skifte som då genomfördes. Fastigheten är markerad med ett “Ba” som den såg ut i samband med det laga skiftet. Fastighetsbeteckningen är giltig fram till 1906 då det sker en hemmansklyvning och de olika delarna får nya fastighetsnummer. Enligt skiftesprotokollet bestod den gamla
gården av: ”Bengt Nilsson och Nils Nilsson hafva:

Boningshus 17 wäggerum i gott stånd
Boningshus 2 wäggerum utan loft
Uthus 7 wäggerum med stenmur på ena
sidan och timmer på andra sidan i medelmåttigt stånd.
Uthus med 6 wäggerum i godt stånd med port
Uthus med 8 wäggerum i medelmåttigt stånd
Skorsten
Brunn

Källa: Lantmäteriet

Till fastigheten Hårderup 2:2 hörde även en skogslott som är utmärkt på skifteskartan här till höger.

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Ca 1906 sker en hemmansklyvning av fastigheterna Hårderup 2:2 och 2:3 och då bildas fastigheterna Hårderup 2:9 och 2:10 samt att 2:8 blir oförändrad.

A    Hårderup 2:9        11/64 mantal      äges av Nils Nilsson
B    Hårderup 2:10      1/64 mantal        äges av Jöns Hansson
C    Hårderup 2:8         lägenhet            äges av Korpral Olof Palmqvist

Nils och Anna Nilsson styckar fastigheten och säljer ut den enligt följande:

1/64 mantal den 10 november 1911 till Jöns Hansson och Hanna Jönsdottter, 2:10
1/256 mantal den 30 november 1911 till Johan Alfred och Emelia Friberg (2:9 A)
15/128 mantal den 3 december 1912 till Jöns Nilsson och Kersti ….dahl, (2:9 C)
Skumphult nr 1, om 21 ar den 16 september 1911 till Edvin G och Augusta Rosendahl, 2:11
resterande den 15 april 1921 till Nils och Anne Liljenberg. (2:9 B)

 

Källa: Lantmäteriet

Områdena som var med i fastighetsstyckningen 1906 var områden nr 13, 14 och 15 på den häradsekonomiska kartan från 1910 här till höger samt utmarksfastigheten som har nummer 16 på kartan här under.

Källa: kartbild.com

 

Källa: kartbild.com

På detta flygfoto från 1960 ses den större södra fastigheten samt här under ett flygfoto från mitten av 1940-talet där man ser den norra delen av fastigheten

Källa: kartbild.com

 

Hårderup 2, Nils Nilsson

Källa: Ystads-Bladet Aurora den 12 december 1903

Tidningsnotis om eldsvåda hos Nils Nilsson på Hårderup nr 2.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
25 februari 1903 - Nils Nilsson och Anna Nilsson (köp)
2 juni 1897 - 25 februari 1903 Nils Olsson (Starrarp) (köp)
23 januari 1869 – 2 juni 1897 Jöns Svensson och Ingrid Hallengren (köp)
1839 – 23 januari 1869 Nils Nilsson och Anna Olsdotter
17 december 1832 – 1839 Bengt Nilsson och Anna Olsdotter

Bilder