Hårderup 2:10 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Skumparpsvägen 120
Aktuell period 1910 - 1976
Areal 1/64 mantal
Ursprung Hårderup 2:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) , Hårderup 2:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 1:19 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa Lantmäteriet

Fastigheten bildades officiellt 1910 vid en hemmansklyvning av fastigheterna Hårderup
2:2 och 2:3. 1976 läggs fastigheterna Hårderup 1:18 och 2:10 samman och får ett nytt nummer Hårderup 1:19.

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Hårderup 2:10 finns med på den häradsekonomiska kartan med nr 15 som ligger strax norr om Skumparpsvägen. På den ekonomiska kartan från 1973 ses fastigheten med beteckningen 2:10 nederst på kartan.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger ses ett flygfoto från 1975 över fastigheten Hårderup 2:10.

 

 

 

 

 

Källa: SCB, Jordbruksräkning 1944

Fastigheten Agne och Ester Linnea ägde innehöll 2:4 hektar åker, en liten äng samt tomt och trädgård,
samt att fastigheten 1944 saknade elektrisk kraft.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
3 februari 1964 - Nils Rickard Gottfrid Andersson (arvsskifte)
8 december 1951 - 3 februari 1964 Anders Persson (skifteshandling)
3 juli 1949 - 8 december 1951 Arrendator / ägare Anders Persson och Johanna Nilsson (köp)
13 maj 1945 - 3 juli 1949 Evald Emanuel Lindh och Agnes Lindh, född Kato (köp)
15 juli 1944 - 13 maj 1945 Nils Agne Nilsson och Ester Linnea Nilsson, född Karlsson (auktion)
7 juli 1944 - 15 juli 1944 Dödsbodelägarna efter Anders Hansson (make till Elna Nilsson) (bouppteckning)
29 augusti 1931 - 7 juli 1944 Anders Hansson och Elna Nilsson (auktion)
1 december 1928 - 29 augusti 1931 Magnus Anton Nilsson och Astrid Linnea Elvira Frank (köp)
21 januari 1928 - 1 december 1928 Birger Nilsson och Judit Nilsson (köp)
9 juni 1927 - 21 januari 1928 Sven Teodor Nilsson och Elsa Bengtsson (köp)
9 juni 1927 - 9 juni 1927 Birger Nilsson och Valter Nilsson (köp)
18 juli 1925 – 9 juni 1927 Olof Johansson och Elna Persson (köp)
11 mars 1922 - 18 juli 1925 Ola Persson Dahlqvist och Maria Nilsson (köp)
10 november 1911 - 11 mars 1922 Jöns Hansson och Hanna Hansson, född Jönsdotter (köp)
25 februari 1903 - 10 november 1911 Nils Nilsson och Anna Nilsson (köp)
2 juni 1897 - 25 februari 1903 Nils Olsson (Starrarp) (köp)
23 januari 1869 -2 juni 1897 Jöns Svensson och Ingrid Hallengren (fastebrev 23 januari 1869)

Bilder