Välj en sida

Hårderup 2:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Skumparpsvägen ca 115
Aktuell period 1832 - 1906
Areal 1/20 mantal
Ursprung Hårderup 2:1
Nya nummer Hårderup 2:9 (avregistrerad fastighetsbeteckning) , Hårderup 2:10 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1832 vid det laga skifte som då genomfördes.
Fastigheten har beteckningen “Bb” på kartan till vänster och visar storleken på åker och skog. Till fastigheten hörde även en utmarksfastighet som ses på skifteskartan här nedanför.

Källa: Lantmäteriet

Det var från börja två bröder Bengt som ägde 2:2 och Nils som ägde 2:3. När Bengt avlider 1839 så tar Nils hand om båda fastigheter och driver dom fram till 1869 då dom säljs.

Källa: Lantmäteriet

Nils och Anna Nilsson styckar fastigheten och säljer ut den enligt följande:

1/64 mantal den 10 november 1911 till Jöns Hansson och Hanna Jönsdottter, 2:10
1/256 mantal den 30 november 1911 till Johan Alfred och Emelia Friberg, 2:9
15/128 mantal den 3 december 1912 till Jöns Nilsson och Kersti ….dahl,
Skumphult nr 1, om 21 ar den 16 september 1911 till Edvin G och Augusta Rosendahl, 2:11
resterande den 15 april 1921 till Nils och Anne Liljenberg.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
25 februari 1903 - Nils Nilsson och Anna Nilsson
2 juni 1897 – 25 februari 1903 Nils Olsson (Starrarp) (köp)
23 januari 1869 – 2 juni 1897 Jöns Svensson och Ingrid Hallengren
1832 – 23 januari 1869 Nils Nilsson och Anna Olsdotter

Bilder