Hårderup 2:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Skumparpsvägen ca 231 - 38
Aktuell period 1832 - 1894
Areal 1/16 mantal
Ursprung Hårderup 2:1
Nya nummer Hårderup 2:6 (aktuellt nummer) , Hårderup 2:7 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid det laga skifte som skedde 1832 då Pehr Nilsson erhåller marken till Hårderup 2:4 med utflyttningsskyldighet. Pehr och Hanna brukar marken fram till omkring 1853 då deras son Måns tar över fastigheten.

Källa: Lantmäteriet

Till fastigheten hör även en skogslott i Hårderupshult och som ses på skifteskartan här nedanför.

Källa: Lantmäteriet

Måns och Hanna sköter gården fram till 1864 då familjen flyttar till Sjörup. Nästa ägare till gården är Ola Nilsson och hans hustru Kersti Nilsdotter som brukar marken fram till år 1900 då Ola och hans andra hustru Hanna Håkansdotter flyttar till Bjälkhult. Under denna period, 1894 genomför Ola en hemmansklyvning då stamfastigheten får nytt nummer Hårderup 2:6 och den andra delen får beteckningen Hårderup 2:7.

Källa: Lantmäteriet

Vi kan också nedan se fastigheten på den häradsekonomiska kartan från 1910 där det framgår att hemmansklyvningen fortfarande gäller och att det finns två bostäder inom området. Fastigheten Hårderup 2:4 omfattade områdena nummer 17 och 18 på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 och fastigheten i Hårderupshult har nummer 43.

Källa: Lantmäteriet

 

Källa: kartbild.com

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
6 oktober 1876 - 18 april 1900 Ola Nilsson och Kersti Nilsdotter / Hanna Håkansdotter
1 december 1873 - 6 oktober 1876 Dödsbodelägarna efter Kersti Nilsdotter (bouppteckning)
12 januari 1867 - 1 december 1873 Ola Nilsson och Kersti Nilsdotter / Hanna Håkansdotter (fastebrev 12 januari 1867)
ca 1853 - 1864 Måns Pehrsson och Anna Svensdotter
före 1832 – ca 1853 Per Nilsson och Ingar Nilsdotter, Ingar Olsdotter, Hanna Pehrsdotter

Bilder