Hårderup 2:7 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Rönåsvägen 374 - 23
Aktuell period 1894 - 1963
Areal 1/64 mantal
Ursprung Hårderup 2:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 24:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1894 när det genomfördes en hemmansklyvning utav fastigheten Hårderup 2:4. Fastighetens omattade efter klyvningen 1/64 mantal och är den västra delen på bilden nedan. Fastighetsbeteckningen är giltig fram till 1963 då den slås samman med Hårdrup 4:20, 8:8 och del av 12:1.

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten med nummer 17 och här nedanför ses ett flygfoto från 1975 som visar fastigheten vars beteckning är giltig fram till 1963.

Källa: kartbild.com

Källa: Lantmäteriet

1963 sker en sammanslagning av fastigheten Hårderup 2:7/4:20, 8:8 samt ett område söder om 8:8 som på kartan är markerat med “B” och som har tillhört Hårderup 12:1 och ägts av Kungl. Majt. Här till höger ses kartan som Lantmäteriet upprättade i samband med sammanslagningen av de tre områden.

 

 

 

 

 

 

Källa: Arkiv Digital, Jordbruksräkningen 1944

Vid jordbruksräkningen 1944 omfattade de tre fastigheterna, Hårderup 2:7, 4:20 och 8:8, tillsammans 7,5 hektar varav 7,3 hektar var åkermark. Det finns inga uppgifter om att markerna var täckdikade och det fanns ingen gödselstad eller urinbrunn byggda av cement. Man hade investerat i fyra olika jordbruksmaskiner. I boningshuset fanns indraget avlopp men inget vatten indraget. I stallarna fanns det vatten indraget. Elektricitet fanns installerat för belysning.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
31 juli 1944 - Nils Mårtensson och Astrid Albina Elisabet Mårtensson, född Johnsson (arv)
12 december 1914 - 31 juli 1944 Mårten Olsson och Ida Sjöberg (bouppteckning och testamente)
4 augusti 1893 - 21 april 1915 Ola Månsson och Elna Nilsdotter

Bilder