Välj en sida

Hårderup 2:7 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Rönåsvägen 374 - 23
Aktuell period 1894 - 1963
Areal 1/64 mantal
Ursprung Hårderup 2:4
Nya nummer Hårderup 24:1

Beskrivning

Fastigheten bildades 1894 när det genomfördes en hemmansklyvning utav fastigheten Hårderup 2:4. Fastighetens omattade efter klyvningen 1/64 mantal och är den västra delen på bilden nedan. Fastighetsbeteckningen är giltig fram till 1963 då den slås samman med Hårdrup 4:20, 8:8 och del av 12:1.

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten med nummer 17 och här nedanför ses ett flygfoto från 1975 som visar fastigheten vars beteckning är giltig fram till 1963.

Källa: kartbild.com

Källa: Lantmäteriet

1963 sker en sammanslagning av fastigheten Hårderup 2:7/4:20, 8:8 samt ett område söder om 8:8 som på kartan är markerat med “B” och som har tillhört Hårderup 12:1 och ägts av Kungl. Majt. Här till höger ses kartan som Lantmäteriet upprättade i samband med sammanslagningen av de tre områden.

 

 

 

 

 

Nils Mårtensson och Astrid Albina Elisabet Mårtensson som äger fastigheten 1944 då jordbruksräkningen genomfördes uppger att de tre fastigheterna totalt omfattade 7,5 hektar mark, varav 7,3 hektar var åkermark. Man hade investerat i fyra olika jordbruksmaskiner för att underlätta arbetet på gården. I boningshuset hade man installerat avlopp medan vattenledningar var installerade i stallarna men inte i boningshuset. Elektricitet var installerat för belysning. Hela blanketten kan ses under Nils Mårtensson här nedanför.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
31 juli 1944 - Nils Mårtensson och Astrid Albina Elisabet Mårtensson, född Johnsson (arv)
12 december 1914 - 31 juli 1944 Mårten Olsson och Ida Sjöberg (bouppteckning och testamente)
4 augusti 1893 - 21 april 1915 Ola Månsson och Elna Nilsdotter

Bilder