Hårderup 1:10 – 1:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Hårderupsängaväg 14, 24 34
Aktuell period 1861 - 1958
Areal 1/24 mantal
Ursprung Hårderup 1:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 22:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid en avstyckning 1861 från fastigheten Hårderup 1:3. Avstyckningen gjordes av dåvarande ägaren Nils Olsson och såldes senare till Nils Nilsson och fick beteckningarna 1:10, 1:11 och 1:12.

Källa: Lantmäteriet

Hårderup 1 10 - 12

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

I boken “Svenska gods och gårdar” kan vi läsa följande samt se hur huset såg ut i mitten av 1940-talet.

Postadress:       Vollsjö

Areal: Totalt 7,8 har, därav 5,5 åker. Tax-v. 7900. Jordart: Svartmylla. Manbyggnad uppförd för omkring 100 år sedan. Ekonomibyggnader uppförda 1928. 1 häst, 5 kor, 2 ungdjur, 1 modersugga, 10 – 12 gödsvin 70 höns, 3 livgäss, 2 livankor. Gården till släkten 1942. Därförut ägdes den av Herman Jönsson sedan 1937 och före denne av Emil Björkqvist. Den har tidigare varit rusthåll. Nuvarande ägare har utfört förbättrings arbeten. Ägare: Gottfrid Håkansson född 15 mars 1902. Son till Nils Håkansson (f. 1872) och h h Elna Andersson (f 1872). Gift med Anna Ingeborg f Persson. Barn:  Stig Agne Gotthard f 1927. Ägaren medlem av R L F.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Hårderup 1:10 – 12 ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger med nummer 8. Nedanför ses ett flygfoto från 1960 av fastigheten och där man kan jämföra med en aktuell satellitbild här nedanför till höger.

Källa: kartbild.com

Källa: hitta.se

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944.

I september 1944 skrev Nils Gottfrid Håkansson följande om gården. Fastigheten omfattade 7,8 hektar varav 5.7 hektar var åkermark och 1,3 hektar var ängsmark. På gården fanns ingen gödselstad eller urinbrunn byggd av cement. På gården fanns fyra olika jordbruksmaskiner som man investerat i. Vatten fanns inte indraget i boningshuset eller i stallarna. Däremot hade man installerat avlopp i boningshuset samt elektricitet till belysning.

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
22 mars 1954 - Ivan Nilsson och Annie Nilsson (köp)
3 juli 1942 – 22 mars 1954 Nils Gottfrid Håkansson och Anna Ingeborg Håkansson, född Persson (köp)
3 maj 1939 - 3 juli 1942 Herman Jönsson och Emilia Jönsson, född Nilsson (köp)
28 augusti 1934 - 3 maj 1939 Dödsbodelägarna efter Klara Nilsson (bouppteckning)
4 februari 1928 - 28 augusti 1934 Emil Albert Björkqvist och Klara Josefina Nilsson (auktion)
12 november 1923 - 4 februari 1928 Nils Erik Lundfors (arv)
26 april 1922 - 12 november 1923 Dödsbodelägarna efter Maria Nilsson (bouppteckning)
1 mars 1913 – 26 april 1922 Anders Mårtensson och Elna Johansson. (köp)
15 juli 1875 - 1 mars 1913 Nils Nilsson och Maria Persdotter
1861 - 15 juli 1875 Nils Olsson och Bengta Nilsdotter

Övrigt

Länk till: Hjalmar Frendels brev 

Bilder