Välj en sida

Hårderup 2:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Skumparpsvägen ca 128
Aktuell period 1929 - 1976
Areal 0,4490 kektar
Ursprung Hårderup 2:10 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 2:17 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1929 som en avstyckning från Hårderup 2:10. 1976 skedde en sammanslagning av fastigheterna Hårderup 1:15, 1:18, 2:10, 2:12 och samfälld vägmark och fastigheten Hårderup 2:17 bildades utav områdena Hårderup 1:15, 2:12 och 2:16.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
26 maj 1973 - Sixten Moberg och Tora Moberg
13 maj 1972 - 26 maj 1973 Dödsbodelägarna efter Ossian Nilsson (bouppteckning)
1 mars 1957 - 13 maj 1972 Ossian Nilsson (köp)
7 juni 1956 - 1 mars 1957 Ida Persson (köp)
17 oktober 1953 - 7 juni 1956 Bernhard Viktor Nilsson och Anna Maria Nilsson (skifteshandling)
25 augusti 1952 - 17 oktober 1953 Dödsbodelägarna efter Anna Maria Nilsson (bouppteckning)
1 december 1928 - 25 augusti 1952 Bernhard Viktor Nilsson och Anna Maria Nilsson (köp)
- 1 december 1928 Birger Nilsson och Judit Nilsson

Bilder