Hårderup 2:14 (aktuellt nummer)

Adress Ängsbrovägen 15
Aktuell period 1975 -
Areal 10,7 hektar, 15/128 mantal
Ursprung Hårderup 2:9 A (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Hårderup 2:14 bildas officiellt 1975 och där den del av Hårderup 2:9 A byter beteckning och blir Hårderup 2:14. På kartan från Lantmäteriet här till vänster ser man storleken på fastigheten.

 

 

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1975 när fastigheten 2:9 A legaliserades och fick nytt nummer. Delningen av fastigheten 2:9 skedde redan 1906 men man fick inte någon ny fastighetsbeteckning. Fastigheten Hårderup 2:14 är på den häradsekonomiska kartan här till höger del av området i område 13. På den ekonomiska kartan här nedanför som utkom ett par år innan 2:14 bildades.

Källa: Lantmäteriet

Källa: katbild.com

Här till höger ses ett flygfoto över fastigheten från 1975.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
6 mars 2003 – 14 september 2009 Rolf Kjell-Yngve Svensson och Gertrud Svensson
före 1996 – 6 mars 2003 Ingrid Lisbeth Henriksson
30 april 1947 – efter 1975 Erik Gotthard Olsson och Edit Maria Olsson, född Nilsson (köp)

Övrigt

Erik Olssons

Ägare År Kommentar
”Hese Ola” Ola Persson
Peder Hansen -1943
Conrad Damm ohh Linnéa 1943-1945
Nils Johan Nilsson 1945-1947
Erik Olsson ohh Edith 1947
Kjell-Yngve och Gertrud Svensson Troligen 2003 Sålde ifrån husen
Carl-Johan Ingmar Grybäck 2009 Äger husen

 

Conrad Damm ohh Linnéa flyttade de till trekanten i Vollsjö när de överlåtit gården. Innan Conrad flyttade till Hårderup hade han gård i Ilstorp. De har dottern Karin Jönsson, Frenninge Trädgård, sedan Åhus. Karin har en halvbror Agne samt brodern Lennart.

Erik och Edit Olsson har dottern Ingrid född 1950.

Källa: Starrarpsgruppen

Bilder