Hårderup 2:9 A (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Ängbrovägen 15
Aktuell period 1912 - 1975
Areal 15/128 mantal
Ursprung Hårderup 2:9 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 2:14 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Det sker 1975 en hemmansklyvning utav fastigheten Hårderup 2:9 då den delas i tre delar, men har varit delad sedan flera år tillbaka.

Fastigheten Hårderup 2:9 A är nummer tre i ordning av de fastigheter som Nils och Anna säljer. Denna fastighet såldes den 3 december 1912 till Jöns Nilsson och hans hustru Kersti, född Westerdahl. Den får senare, 1975 den nya beteckningen 2:14.

 

 

 

Hårderup 2:9 A

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Bilden här intill fanns med i boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet. Tillsammans med bilden fanns följande text:

Postadress:        Vollsjö

“Areal 11 hektar, varav 9 hektar åker, 2 hektar ängsmark, mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 30 300. Djur: 2 hästar, 7 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 60 höns. Mangårdsbyggnad, moderniserad 1953, råsten under eternittak, 4 rum, förstuga, veranda, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, cv. Ladugård av cementblock under eternittak. Nuvarande ägare inköpte gården 1947 av Nils Johan Nilsson. Ägare är hemmansägare Erik Gotthard Olsson, född 27 januari 1911, son till Gottfrid Olsson och Hilda, född Nilsson, gift med Edith, född Nilsson den 6 september 1912, dotter till Nils Andersson och Ingrid, född Henriksson. Barn: Ingrid född 1950.”

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Hårderup 2:9 A har på den häradsekonomiska kartan här till höger nummer 13 och på ekonomiska kartan här under har den fått den riktiga beteckningen 2:9 A.

Källa: Lantmäteriet

 

Källa: Arkiv Digital, Jordbruksräkningen 1944

Det gjordes en jordbruksräkning 1944 och där denna fastighet omfattade totalt 10,6 hektar varav 9 var åkermark. Man hade även byggt gödselstad och urinbrunn med cement. Fyra egna jordbruksmaskiner var inköpta för att underlätta i jordbruket. Man har också dragit installerat avlopp i boningshuset samt att man hade installerat vattenledningar i både boningshus och i stallarna. Elektricitet fanns installerat för belysning.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
9 mars 1947 - Erik Gotthard Olsson och Edit Maria Olsson, född Nilsson (köp)
12 april 1945 - 9 mars 1947 Nils Johan Nilsson och Elsa Linnea Nilsson, född Sörensson (köp)
12 mars 1944 - 12 april 1945 Agne Henning Conrad Damm och Linnea Damm, född Jönsson (köp)
4 maj 1943 - 12 mars 1944 Nils Andersson och Annie Andersson (köp)
17 augusti 1929 - 4 maj 1943 Ola Persson och Alma Mathilda Johansson (auktion)
17 augusti 1929 - 17 augusti 1929 Dödsbodelägarna efter Lars Lundström (bouppteckning)
12 februari 1927 - 17 augusti 1929 Lars Andersson Lundström och Hilda Kristina Jönsson (köp)
3 december 1912 - 12 februari 1927 Jöns Nilsson och Kersti Westerdahl (köp)

Övrigt

Fotograf okänd

“Pantoffleplock” hos Edit och Erik Olsson i Hårderup. Till höger är grannen Gottfrid Andersson. Längst upp till vänster skymtar “nya” stathuset och höger därom statarnas uthus. Sen även gödningsförråd för betesföreningen.

Bilder