Hårderup 2:15 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Ängbrovägen 58
Aktuell period 1975 -
Areal 9,2 ha
Ursprung Hårderup 2:9 B (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 31:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1975 när fastigheten 2:9 B legaliserades och fick nytt nummer. Delningen av fastigheten 2:9 skedde redan 1906 men man fick inte någon ny fastighetsbeteckning. Fastigheten Hårderup 2:15 är identiskt med 2:9 B på kartan här till vänster från Lantmäteriet.

 

 

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1975 när fastigheten 2:9 B legaliserades och fick nytt nummer. Delningen av fastigheten 2:9 skedde redan 1906 men man fick inte någon ny fastighetsbeteckning. Fastigheten var lika med 2:9 B och på den häradsekonomiska kartan från 1910 omfattade fastigheten området som är märkt med nummer 14. På kartan från 1973 är området oförändrat och märkt med den gamla beteckningen 2:9 B.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
13 mars 1954 - efter 1975 Klas Friholm och Inga Friholm

Bilder