Hårderup 2:9 B (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Ängsbrovägen 58
Aktuell period 1921 - 1975
Areal 13/256 mantal
Ursprung Hårderup 2:9 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 2:15 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Denna fastighet är den som Nils och Anna säljer till sist vilket dom gör den 15 april 1921 då Nils Liljenberg och hans hustru Anna Liljenberg köper den. Denna fastighet får 1975 beteckningen Hårderup 2:15.

 

 

 

 

Hårderup 2:9 B

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden här till vänster är tagen ur boken “Svenska gods och gårdar” som kom ut i mitten av 1940-talet. Till bilden fanns följande text:

Postadress:        Vollsjö

“Areal totalt 13 hektar (11,5 hektar åker). Tax.-v. 15 200. Jordart: Svartmylla samt lerblandad kampermylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1911 – 12, renoverad 1943. 2 hästar, 8 kor, 3 – 4 ungdjur, 1 – 2 modersuggor, 20 – 25 gödsvin, 40 höns, 3 livgäss, 3 kalkoner. Gården till släkten 1899. Föregående ägare var Jöns Svensson, som övertagit den efter sin fader. Nuvarande ägaren köpte den 1932 efter en Liljenberg, som 1920 övertagit den efter nuvarande ägares fader. Arealen är uppodlad av den sistnämnde. Nuvarande ägare har renoverat byggnaderna, dikat, stenröjt m m. På ägorna har påträffats flintyxor. Ägare är Nils Anton Nilsson född 29 november 1894. Son till Nils Nilsson (född 1858, död 1925) och hans hustru Anna Nilsson (född 1871, död 1941). Gift 1919 med Frida Andersson född 7 februari 1897. Barn: Rut, Erik Ragnar, Herta, Birgit. Ägare medlem av mejeriföreningen.”

Hårderup 2:9 B

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden här intill fanns med i boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet. Tillsammans med bilden fanns följande text:

Postadress:          Vollsjö                                                   Telefon:              Sjöbo 30270

“Areal 14 hektar, varav 13 hektar åker, 1 hektar betesmark, ler- och kampermylla på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 49 000. Djur: 1 häst, 10 kor, 1 ungdjur, 24 svin, 30 höns. Mangårdsbyggnad av råsten under hårt tak, 3 rum, förstuga, veranda, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av cementblock under hårt tak, loge från 1954, timmer under hårt tak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1954 av Anton Nilsson. Ägare är hemmansägare Klaes Friholm, född 22 augusti 1918, son till Karl Friholm och Anna, född Nilsson, gift med Inga, född Olsson 30 september 1920, dotter till Alfred Olsson och Elin, född Månsson. Barn: Karl Erik, född 3 mars 1947.”

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Fränninge 2:9 B har på kartan här intill nummer 14. och på den ekonomiska kartan här nedan har den beteckningen 2:9 B.

                                                                                                                                                                   Källa: Lantmäteriet

Källa: Arkiv Digital, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten bestod av 13 hektar varav åkermark utgjorde 11,5 hektar. 2 hektar mark var nu i september 1944 var täckdikad. Vatten var indraget i djurstallarna men inte i boningshuset. El för belysning var indraget.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
13 mars 1954 - Klas Friholm och Inga Friholm (köp)
14 oktober 1932 - 13 mars 1954 Anton Nilsson och Frida Nilsson, född Andersson (auktion)
10 september 1932 - 14 oktober 1932 Dödsbodelägarna efter Anna Liljenberg (bouppteckning)
15 april 1921 - 10 september 1932 Nils Liljenberg och Anna Liljenberg, född Persson (köp)

Bilder