Hårderup 31:1 (aktuellt nummer)

Adress Ängbrovägen 42-31
Aktuell period 1967 -
Areal 54,4325 hektar
Ursprung Hårderup 3:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) , Hårderup 12:11 Hårderupsgården (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Sammanslagning 1967 av fastigheterna Hårderup 3:2 om 1/6 mantal och del av Hårderup 12:11 om 8,75 hektar som avstyckats.

Källa: hitta.se

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
16 april 1974 - Rolf Kjell-Yngve Svensson och Gertrud Svensson (köp)
22 februari 1967 – 16 april 1974 Yngve Teodor Svensson och Karin Ingeborg Svensson, född Andersson (köp)

Övrigt

Kjell o Gertruds

Ägare År Kommentar
Nils Nilssons far
Nils Nilsson Ägde gården i ca 50 år
John Schöld ohh Ester Kristina 1943 bror till Einar Schöld
Georg Lind -1949
Yngve Svensson 1949-1974 (son till Sven Olsson)
Kjell-Yngve o Gertrud Svensson 1974-2016 Son till Yngve Svensson
Daniel Rydala 2016-

 

Gården skiftades ut år 1832.

Kjell Yngves fru Gertrud är uppväxt på Starrarp 7:14. Kjell-Yngve och Gertrud har dottern Marie.

Kjell-Yngve har nyodlat ca 4 tunnland söderut, som tidigare var fäladsmark. Gårdens ägor går ner i en spets i söder mot gården Höva på Frenninge Västervång.

År 2016 blev Daniel Rydala ägare till fastigheten.

Källa: Starrarpsgruppen

Bilder