Hårderup 3:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Ängsbrovägen 42-31
Aktuell period 1832 -1967
Areal 1/6 mantal
Ursprung Hårderup nr 3
Nya nummer Hårderup 31:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1832 och tillföll John Nilsson med utflyttningsskyldighet. Fastigheten på kartorna till höger och nedan har beteckningen “Ca”. John Nilsson hade i Hårderups by en fastighet som vid besiktningen beskrivs som:

Boninghus om 12 väggerum i medelmåttigt stånd.
Uthus 10 väggerum.
6 väggerum uthus i medelmåttigt stånd.
Skorsten
Brunn
Pantofflabod

Källa: Lantmäteriet

I det samband det laga skiftet fanns även en skogsfastighet vid Starrarpsvägen 268.

 

 

 

 

Hårderup 3:2

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till vänster ger en uppfattning om hur huset såg ut i mitten av 1940-talet och i boken “Svenska gods och gårdar” står det skrivet:

Postadress:      Vollsjö

“Areal: Totalt 24 hektar. Tax-v 22000. Jordart: Svartmylla. Skogsbestånd: Bok- och granskog. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader uppförda för omkring 150 år sedan. 3 hästar, 8 – 9 kor, 4 ungdjur, 2 modersuggor, 30 gödsvin, 50 höns. Gården till släkten 1943. Därförut ägdes den av Nils Nilsson i omkring 50 år och dessförinnan av dennes fader. Ägare: John Schöld född 3 maj 1916. Son till Nils Schöld (f 1877, död 1934) o h h Johanna Larsson (f 1882). Gift 1941 med Ester Kristina Andersson, född 24 juli 1917. Barn: Jan Erik, född 1942. Ägaren medlem av mejeriföreningen.”

Fastigheten ingår numera i Hårderup 31:1 tillsammans med ett område om 8,75 ha som avstyckats från Hårderup 12:11. Sammanläggningen skedde 1967.

Hårderup 3:2 ny

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Här är en annan bild av fastighet från mitten av 1950-talet. I texten till bilden kan vi läsa:

Postadress:      Vollsjö

“Areal 25 hektar, varav 15 hektar åker, 10 hektar skog och betesmark, svartmylla på lerbotten, blandat barr och lövskog. Tax.v 39800. Djur: 1 häst, 11 kor, 7 ungdjur, 25 – 30 svin, 5 modersuggor, 150 höns. Mangårdsbyggnad av råsten och siporex under eternittak, 2 rum, förstuga, veranda, kök, källare, elljus, vatten, avlopp. Ladugård från 1948, tegel under eternittak. Traktordrift. Nuvarande ägaren inköpte gården 1949 av Georg Lind. Ägare: Hemmansägare Yngve Teodor Svensson, född 6 januari 1913, son till Sven Olsson och hans hustru Karna, född Andersson. Gift med Karin, född Andersson, född 7 oktober 1916, dotter till Nils och Anna Andersson. Barn: Tage f 8 september 1941, Ingvar född 10 mars 1944, Gudmund född 2 april 1949, Kjell Yngve född 4 februari 1951.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Hårderup 2:3 har på den häradsekonomiska kartan här till höger nummer 20 och ligger rakt söder om Hårderupsgården. Den var intakt fram till 1967 då den skedde en sammanläggning med Hårderup 12:11 och den nya fastigheten Hårderup 31:1 bildades. Till denna fastighet fanns också ett skogsområde som låg i Hårderupshult längs Starrarpsvägen och som ses på kartan här nedanför.

Källa: kartbild.com

Källa: Lantmäteriet

På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin nya beteckning efter sammanslagningen. Här nedanför ses ett flygfoto över fastigheten från 1975.

Källa: kartbild.com

Källa: Arkiv Digital, Jordbruksräkningen 1944

1944 gjordes en jordbruksräkning som för Hårderup 3:2 skrevs av John Lauritz Schöld som 1944 ägde fastigheten. Fastigheten omfattade totalt 24,7 hektar mark, varav 15,3 hektar åkermark och 8 hektar skogsmark. Det fanns en gödselstad byggd av cement men ingen urinbrunn. Man hade investerat i fem olika jordbruksmaskiner för att underlätta arbetet på gården. Det fanns inget avlopp från bostadshuset och vatten var inte indraget i varken boningshus eller i stallarna. Elektricitet fanns för belysning.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 oktober 1949 - Yngve Teodor Svensson och Karin Ingeborg Svensson, född Andersson
16 mars 1947 - 14 oktober 1949 Georg Lind och Märtha Lind (köp)
20 november 1943 - 16 mars 1947 John Lauritz Schöld och Ester Kristina Schöld, född Andersson (köp)
7 december 1942 - 20 november 1943 Dödsbodelägarna efter Nils Nilsson (bouppteckning)
15 juli 1927 - 7 december 1942 Nils Nilsson (änkeman efter Hanna Påhlsson)
9 november 1885 – 15 juli 1927 Nils Nilsson och Hanna Nilsson, född Påhlsdotter (köp)
15 juli 1875 - 9 november 1885 Nils Nilsson och Ingar Johansdotter
1853 - 1875 Per Johnsson
1832 - 1853 John Nilsson och Ingar Johansdotter

Bilder