Starrarp 1:3 (avregistrerat nummer)

Adress Sniberupsvägen 50
Aktuell period 1836 - 1878
Areal 1/16 mantal
Ursprung Starrarp nr 1
Nya nummer Starrarp 1:13 (avregistrerat nummer) , Starrarp 1:14 (avregistrerat nummer) , Starrarp 1:15 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten 1:3 bildades vid det laga skiftet 1836. Fastigheten fanns fram till hemmansklyvningen 1878 då den delades i tre delar.

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

Hemmansklyvningen som genomfördes 1878 innebar att fastigheten delades i tre delar, som ovanstående karta visar hur markerna fördelade sig.

A      1:13          1/460 mantal           äges av Ola Persson
B      1:14          65/1840 mantal       äges av Per Håkansson
C      1:15          1/40 mantal             äges av Ola Isaksson

Källa: Lantmäteriet

På den häradsekonomiska kartan från 1910 ses resultatet av hemmansklyvningen och där Starrarp 1:15 har nummer 1 och Starrarp 1:14 har nummer 2.  Fastigheten 1:13 har inte fått något nummer på kartan utan den fastigheten ligger precis till höger om ruta 2. På den ekonomiska kartan från 1973 har de olika fastigheterna ändrats, Starrarp 1:13 har deltas i två delar, 1:13 A och 1:13 B. 1:14 är oförändrad efter hemmansklyvningen medan 1:15 har styckat av en del 1935 som fick beteckningen Starrarp 1:16.

                                                                                                                 Källa: Lantmäteriet

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
11 september 1863 - 30 december 1878 Pehr Larsson och Elna Månsdotter Per och Elna klyver fastigheten och säljer ut de tre delarna.
18 januari 1833 - 11 september 1863 Arvid Månsson och Else Isaksdotter (fastebrev 1833)

Bilder