Starrarp 1:15 (avregistrerat nummer)

Adress Sniberupsvägen ca 80
Aktuell period 1878 - 1996
Areal 1/40 mantal
Ursprung Starrarp 1:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarp 1:16 (aktuellt nummer) , Starrarp 3:6 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten tillkom vid en hemmansklyvning 1878 utav fastigheten Starrarp 1:3. Fastigheten har fått bokstaven “C” på kartan här ovan. Den 31 augusti 1935 avstyckades ett område på 0,7320 hektar som fick beteckningen Starrarp 1:16. Köpare var Anton och Elsa Marie Åkerblom.

Källa: kartbild.com

Området som tillhörde Starrarp 1:15 är det område som på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger har nummer 1. På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten 1:15, men också 1:16 som 1935 avstyckades från 1:15.

Källa: kartbild.com

Jordbruksräkningen 1944, Nils Johansson

Källa: SCB; Jordbruksräkningen 1944, Nils Johansson

Vid jordbruksräkningen 1944 omfattade fastigheten totalt 21 hektar varav 19 hektar var åkermark. 11 hektar av åkermarken var täckdikad med tegelrör. Man saknade gödselstad byggd av cement med man hade en urinbrunn byggd av cement. Man hade investerat i fem olika jordbruksmaskiner samt man hade inköpt en elmotor. I boningshuset fanns vatten och avlopp installerat samt att vatten var indraget i stallarna. Elektricitet fanns installerat för belysning, drivkraft samt för matlagning.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 mars 1982 - Jan Erik Olof Johansson (köp)
6 november 1979 – 1 mars 1982 Jan-Erik Olof Johansson och Gull-Britt Nilsson (köp)
13 juli 1972 – 6 november 1979 Nils Allan Johansson och Ulla Irene Solvig Johansson, född Hansson (bouppteckning)
2 januari 1954 – 13 juli 1972 Johan Olof Johansson (köp)
30 augusti 1913 – 2 januari 1954 Nils Johansson och Johan Olof Johansson (arvsskifte)
3 mars 1905 - 30 augusti 1913 Nils Johansson och Hilda Olsdotter (köp)
23 november 1901 - 3 mars 1905 Dödsbodelägarna efter Ola Isaksson (bouppteckning)
3 december 1878 - 23 november 1901 Ola Isaksson och Bengta Olsdotter (köp)
21 augusti 1872 - 3 december 1878 Pehr Larsson och Elna Månsdotter

Bilder