Välj en sida

Starrarp 1:15 (avregistrerat nummer)

Adress Sniberupsvägen ca 80
Aktuell period 1878 -
Areal 1/40 mantal
Ursprung Starrarp 1:3
Nya nummer Starrarp 1:16 och Starrarp 3:6

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten tillkom vid en hemmansklyvning 1878 utav fastigheten Starrarp 1:3. Fastigheten har fått bokstaven “C” på kartan här ovan. Den 31 augusti 1935 avstyckades ett område på 0,7320 hektar som fick beteckningen Starrarp 1:16. Köpare var Anton och Elsa Marie Åkerblom.

Källa: kartbild.com

Området som tillhörde Starrarp 1:15 är det område som på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger har nummer 1. På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten 1:15, men också 1:16 som 1935 avstyckades från 1:15.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 mars 1982 - Jan Erik Olof Johansson (köp)
6 november 1979 – 1 mars 1982 Jan-Erik Olof Johansson och Gull-Britt Nilsson (köp)
13 juli 1972 – 6 november 1979 Allan Johansson (bouppteckning)
2 januari 1954 – 13 juli 1972 Johan Olof Johansson (köp)
30 augusti 1913 – 2 januari 1954 Nils Johansson och Johan Olof Johansson (arvsskifte)
3 mars 1905 - 30 augusti 1913 Nils Johansson och Hilda Olsdotter (köp)
23 november 1901 - 3 mars 1905 Dödsbodelägarna efter Ola Isaksson (bouppteckning)
3 december 1878 - 23 november 1901 Ola Isaksson och Bengta Olsdotter (köp)
21 augusti 1872 - 3 december 1878 Pehr Larsson och Elna Månsdotter

Bilder