Välj en sida

Starrarp 1:13 (avregistrerat nummer)

Adress Sniberupsvägen 40-1
Aktuell period 1878 - 1972
Areal 1/460 mantal
Ursprung Starrarp 1:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarp 1:17 Starrarps bageri (aktuellt nummer) , Starrarp 1:18 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten tillkom vid en hemmansklyvning 1878 utav fastigheten Starrarp 1:3. Starrarp 1:13 del A om 1/920 mantal. Ingår senare i Starrarp 1:17. Starrarp 1:13 del B om 1/920 mantal. Ingår senare i Starrarp 1:18.

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 1:13 är den östligaste delen av områden nr 2 på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger och fastigheten ses tydligare på den ekonomiska kartan från 1975 här under. Här ses också den delning som gjordes och fick beteckningarna 1:13 A och 1:13 B. 1975 fanns det också byggnader på de båda delarna.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På satellitbilden här till höger ses fastigheten vid vägkorsningen och den byggnad som fanns på 1:13 B är nu borta.

 

 

 

 

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

I ett utdrag från jordbruksräkningen 1944 framgår det att fastigheterna Starrarp 1:13 och 1:14 omfattar totalt 3 hektar åker. Det finns inget vatten eller avlopp indraget i bostaden men det finns elektricitet för belysning.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
21 augusti 1872 - 3 december 1878 Pehr Larsson och Elna Månsdotter
3 december 1878 - 29 augusti 1882 Ola Persson, snickare och Hanna Jönsdotter (köp) Ola Persson delar Starrarp 1:13 och säljer av delar enligt följande:
29 augusti 1882 - 30 november 1885 Ola Persson, snickare och Hanna Jönsdotter (äger 1:13 A, senare 1:17)
30 november 1885 - 20 maj 1946 Nils O. Ohlander och Anna Nilsdotter (äger 1:13 A, senare 1:17)
20 maj 1946 - Agnes Aurora Ohlander (äger 1:13 A, senare 1:17)
29 augusti 1882 - 29 maj 1906 Isac Andersson och Ingar Andersdottter (äger 1:13 B, senare 1:18) I oktober 1891 köper Isak Andersson Starrarp 1:14 och de två fastigheterna följer sedan varandra i ägarlängderna.
29 maj 1906 - 26 mars 1912 Dödsbodelägarna efter Isac Andersson (bouppteckning, äger 1:13 B, senare 1:18)
26 mars 1912 - 6 december 1933 Johanna Mårtensson, född Isaksdotter (äger 1:13 B, senare 1:18)
6 december 1933 - 3 mars 1945 Ivar Mårtensson (köp, äger 1:13 B, senare 1:18)
3 mars 1945 - 3 mars 1945 Georg Andersson och Helga Andersson (auktion, äger 1:13 B, senare 1:18)
3 mars 1945 - 21 mars 1955 Olof Ernfrid Jönsson och Edit Amanda Jönsson, född Johansson (auktion, äger 1:13 B, senare 1:18)
21 mars 1955 - Karl Agne Andersson och Aina Andersson (köp, äger 1:13 B, senare 1:18)

Övrigt

Minkeried
Starrarp 1:13
Uppskattad adress Sniberupsvägen 40-7

Ivars ställe på vägen mot Karl-Agnes (rivet)

Anders Mårtensson och Johanna
Ivar Mårtensson                                                       Son till Anders o Johanna
Olof Jönsson                                                            Starrarp 1:19
Karl-Agne Andersson                                               Starrarp 1:19

Anders Mårtensson ohh Johanna hade tidigare Olles Maskinstations ställe i Sniberup.
Ivar Mårtensson åkte på betorna tillsammans med Nils Andersson, Starrarp 3.
Ivar flyttade till Skivarp till en kvinna han träffade på Sjöbo marknad. Ivar var berusad på Sjöbo marknad och kunde inte ta reda på sig själv. Han togs om hand av kvinnan från Skivarp, som ägde en gård där.
En syster till Ivar (Anna) gifte sig med en annan Ivar, nämligen Ivar i Ernsts ställe, Starrarp 2 och de flyttade till Hjärås.
När Ivar skulle sälja gården köptes den av Georg Andersson, Starrarp 3. Han var dock bara bulvan för Olof Jönsson i Krogen, Starrarp 1, nu Starrarps Nygård. Olof övertog sen gården. Olof Jönsson kunde inte köpa direkt, för Ivar och han var inte goda vänner.

I huset fanns två lägenheter. Otto Nilsson bodde/hyrde i den ena och Gustav i den andra. Otto kallade huset Minkeriet. Gustav var dräng hos Olof Jönsson, Starrarp 1.
Gösta Kristiansson, som på den tiden, som han sa, tillbringade 8 kvällar i veckan hos Otto, var just hos Otto i Minkeriet en sådan kväll. Otto hade överbliven gräddtårta, som hade börjat surna. Plötsligt säger Otto:
– Nu ska vi min själ bjuda tårta på Gustav!
Sagt och gjort. Otto skar en stor bit tårta och tillsammans med en rejäl skvätt brännvin i ett glas, gick han in till Gustav. Denne tog tacksam emot både tårta och brännvin.
Efter en stund hörde de hur Gustav sjöng en munter melodi i sin kammare.

Gösta Kristiansson har också berättat om Gustavs semesterresa. Gustav var klent begåvad, men gjorde så gott han kunde som dräng hos Olof Andersson. För ovanlighetens skull skulle Gustav vara ledig ett par dagar för att hälsa på sin syster i Malmö. Olof skickade med reskassa. Gustav cyklade till Vollsjö, för att därifrån ta tåget till Malmö via Eslöv. Med pengar på fickan tyckte han att semestern borde inledas med något starkt. Sådan fanns i Vollsjö på hotellet eller var det möjligen fest i Nyvång. Det bar sig inte bättre än att Gustav blev full och missade tåget. Istället blev han haffad av polisen för förargelseväckande beteende. Han kunde ibland bli lite ”vrövled” när han var full. Där slutade semesterresan.
Nåväl, han blev så småningom kallad till tinget i Sjöbo. Där blev han dömd till böter för sitt uppträdande. Det hör till saken att hans husbonde, Olof Andersson, satt som nämndeman i tinget. Som Olof sen förklarade:
– Först fick jag betala reskassan till Gustav. Sen fick jag vara med om att döma honom till böter och till sist fick jag själv betala böterna åt honom.
Ingen vidare utdelning på välviljan.

När Olof Anderssons dotter Elly gifte sig på Starrarp 1, så var Gustav med och skrek fram brudparet. Han var lite onykter och efter det att man hurrat för brudparet, så skrek Gustav ”brännvinsflaskan fram” (liksom man skriker ”brudparet fram”)
Husen rivna på 70-talet och jorden tillagd Starrarps Nygård.
Källa: Starrarpsgruppen

 

Bilder