Välj en sida

Starrarp 1:14 (avregistrerat nummer)

Adress Sniberupsvägen ca 44
Aktuell period 1878 - 1972
Areal 65/1840 mantal (13/368 mantal)
Ursprung Starrarp 1:3 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarp 1:19 Starrarps Nygård (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten tillkom vid en hemmansklyvning 1878 utav fastigheten Starrarp 1:3 och där fastigheten Starrarp 1:14 har fått bokstaven “B”.

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 1:14 är på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 är område nummer 2 förutom den allra östligaste delen av området som var Starrarp 1:13. Fastigheten är obebyggd och här under på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med beteckningen 1:14.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På satellitbilden här till höger ses fastigheten och att den är obebyggd och den ingår i nutid i Starrarp 1:19.

 

 

 

 

I ett utdrag från jordbruksräkningen 1944 framgår det att fastigheterna Starrarp 1:13 och 1:14 omfattar totalt 3 hektar åker. Det finns inget vatten eller avlopp indraget i bostaden men det finns elektricitet för belysning.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
21 mars 1955 - Karl Agne Andersson och Aina Andersson (köp)
3 mars 1945 - 21 mars 1955 Olof Ernfrid Jönsson och Edit Amanda Jönsson, född Johansson (auktion)
3 mars 1945 - 3 mars 1945 Georg Andersson och Helga Andersson (auktion)
6 december 1933 - 3 mars 1945 Ivar Mårtensson (köp)
26 mars 1912 - 6 december 1933 Johanna Mårtensson, född Isaksdotter (bouppteckning)
29 maj 1906 - 26 mars 1912 Dödsbodelägarna efter Isac Andersson (bouppteckning)
31 oktober 1891 - 29 maj 1906 Isac Andersson och Ingar Andersdottter (köp)
30 december 1878 - 31 oktober 1891 Per Håkansson och Anna Persdotter (köp)
21 augusti 1872 - 30 december 1878 Pehr Larsson och Elna Månsdotter

Bilder