Starrarp nr 1

Beskrivning

Kartan är från 1704 och visar Starrarp marker och nedan en bild över byn. Fastigheten omfattade 1/4 mantal.

Starrarp nr 1

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Starrarp nr 1

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Nedan en detaljbild över Starrarp nr 1 med gården inritad. Fastigheten omfattade omkring 1700 1/4 mantal och som är giltigt fram till omkring 1751 då den delas i tvådelar om vardera 1/8 mantal.

Starrarp nr 1

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Starrarp nr 1

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Ovan en karta från omkring 1834 som användes vid det laga skiftet som då genomfördes. Kartan visar gårdarnas inbördes placering innan skiftet och innan man började flytta ut gårdar.

Starrarp nr 1

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Gården till Starrarp nr 1 har redan flyttats innan 1834 eftersom placeringen är ändrad från kartan från 1704.

Bilder