Vallarum 7:54 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1967 genom en sammanslagning av

Vallarum 7:17 om 26/2048 mantal
Vallarum 7:42 om 3/128 mantal, bildad genom en sammanläggning av 7:10,
Vallarum 7:42 om 3/128 mantal, bildad genom en sammanläggning av 7:10,
Vallarum 7:46, avstyckad från 7:15

Allan Sandahl (köp av avstyckning om 1,7820 hektar, överförd till Vallarum 7:57). Resten av fastigheten överförd till Vallarum 7:58.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 november 1967 - Nils Göte Nilsson och Linnea Nilsson (köp)
7 april 1967 - 1 november 1967 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket) (köp)
1 april 1938 - 7 april 1967 Louis Ryberg och Inga Ryberg, född Gustavsson (köp)

Bilder